RAKLI suosittelee Tilaajavastuu.fi–palvelun käyttöä

Kesäkuusta 2010 alkaen Rakentamisen Laatu RALA ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry tulivat osakkaiksi Suomen Tilaajavastuu Oy:hyn, joka tuottaa Tilaajavastuu.fi-palvelun. RAKLI on RALAn taustajärjestönä tukenut tätä järjestelyä, joka osoittaa alan olevan itse aktiivinen taloudellisen rikollisuuden torjunnassa. Tilaajavastuu.fi-palvelusta saa helposti kaikki tilaajavastuulain edellyttämät tiedot yhdestä paikasta, minkä vuoksi RAKLI suosittaa sen käyttöä.

Tilaajavastuu.fi-palvelusta saatavat Luotettava Kumppani -raportit ovat maksuttomia. Palvelusta löytyy nyt jo lähes 4500 Luotettava Kumppani -yrityksen tilaajavastuuraportit. Palvelun avulla voidaan vähentää tilaajavastuulain noudattamiseen liittyvää selvitys- ja paperityötä, torjua taloudellista rikollisuutta ja edistää rehtiä kilpailua.

Suosittele mukaan tuloa yhteistyökumppaneillesi

Tilaajien yhteinen tavoite on luoda kattava toimittajarekisteri kiinteistö- ja rakenta-misalalle. Kattavuuden varmistamiseksi on tärkeää, että mahdollisimman moni tilaaja suosittaa käyttämilleen urakoitsijoille ja palveluntuottajille liittymistä Luotettava Kumppani -ohjelmaan. Useat RAKLIn jäsenorganisaatiot ovatkin jo suositelleet liittymistä yhteistyökumppaneilleen. Tilaaja voi myös edellyttää urakka-asiakirjoissa, että kumppaneiden tiedot löytyvät Tilaajavastuu.fi-palvelusta. Julkisissa hankinnoissa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että myös muu vastaava selvitys on riittävä.

Tilaajille ilmainen raporttihaku ja rekisteröinti

Yritysten vero- ja työeläketiedot tulevat palveluun suoraan Verohallinnolta ja työelä-keyhtiöiltä. Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittyessään toimittaja luovuttaa Tilaajavastuu.fi-palvelulle valtakirjan, joka mahdollistaa tietojen hakemisen, ja ilmoittaa noudattamansa työehtosopimukset.

Tilaajavastuuraporttien lataaminen edellyttää rekisteröitymistä Tilaajavastuu.fi-palveluun. Rekisteröityminen on maksutonta ja se on tarkoitettu yritysten ja julkisen sektorin käyttöön. Rekisteröitymisen yhteydessä palveluun annetaan Y-tunnus.

Julkisten hankintojen vaatimat lisätiedot

Julkisiin hankintoihin liittyen tarvittavat lisätiedot ovat nyt myös saatavissa palvelun kautta. Nämä tiedot ovat:

  • Toimittajan vastuuvakuutus
  • Toimittajan tapaturmavakuutus
  • Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Lisätiedot löytyvät niistä yrityksistä, jotka ovat ilmoittaneet ne Luotettava Kumppani -valtakirjasopimuksen yhteydessä.

Automaattinen valvonta tarjolla maksullisena lisäpalveluna

Tilaajien toivomuksesta kehitetty Valvoja-palvelu seuraa toimittajien velvoitteiden noudattamista automaattisesti, kun omat kumppanit on lisätty seurantalistalle. Palvelu lähettää sähköpostihälytyksen, jos listalla olevien toimittajien tiedoissa on huomautettavaa esimerkiksi vero- tai eläkemaksujen suhteen. Valvoja–palvelusta saa lisätietoja osoitteesta www.tilaajavastuu.fi, asiakaspalvelunumerosta 020 773 0390 tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tilaajavastuu.fi@aspida.com.

Lisätietoja:
Ilpo Peltonen, tekninen johtaja,040 551 9404
Aija Tasa, johtaja, 050 327 2077