Tilaajavastuulain uudistus astui voimaan 1.9.2012

Tilaajavastuulain uudistus astui voimaan syyskuun alussa, minkä jälkeen tilaajalta vaaditaan selvitykset myös vakiintuneista sopimuskumppaneista ja sopimuksista.

Uutena ennen sopimuksen solmimista selvitettävänä tietona on todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Suomessa tehtävä työ on vakuutettava Suomessa, poikkeuksena EU/ETA-alueelta lähetetyt työntekijät, joilla on A1- tai E101-todistus. Korotettu laiminlyöntimaksu voidaan määrätä, mikäli sopimus on tehty liiketoimintakieltoon määrätyn kanssa tai on tehty sopimus, vaikka on täytynyt tietää ettei osapuolella ole tarkoitus täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan.

Rakennusalalla otetaan käyttöön veronumero syyskuun alusta alkaen

Veronumero tulee olla tunnistekortissa näkyvillä uusilla työmailla 1.9.2012 alkaen ja käynnissä olevilla työmailla 1.3.2013 alkaen.

Veronumero tulee ilmoittaa verottajan ylläpitämään rakennusalan veronumerorekisteriin. Ilmoituksen voi tehdä henkilö itse, päätoteuttaja tai työnantaja Veronumero.fi-palvelun kautta tai työnantaja verohallinnon ennakonpidätystietojen suorasiirron yhteydessä. Ulkomaalaiset työntekijät hakevat veronumeroa verotoimistosta.

Rakennusalan veronumerorekisteristä voi tarkistaa, että henkilön tunnistekortissa oleva nimi ja veronumero vastaavat toisiaan. Veronumeromenettelyllä varmistetaan, että jokainen rakennusalalla työskentelevä henkilö on Verohallinnon asiakasrekisterissä ennen työskentelyn alkua. Tämä mahdollistaa työntekijöiden ja työnantajien verotukseen liittyvien velvollisuuksien valvonnan.

RAKLI suosittelee, että kaikki hankkeen urakoitsijat liittyvät Veronumero.fi-palveluun, josta veronumerolain edellyttämät tiedot ovat keskitetysti saatavilla ja niissä tapahtuvat muutokset automaattisesti valvottavissa.

Tilaajan velvoitteena on ollut jo vuodesta 2006 lähtien huolehtia, että yhteisellä työmaalla työskenneltäessä pidetään kuvallista tunnistekorttia. Rakennuttajan tulee edellyttää tätä päätoteuttajalta sopimuksissaan. Veronumero on siten vain uusi tietorivi, joka tulee näkyä tunnisteessa.

RAKLIn suositus talousrikollisuuden torjuntaan on päivitetty uusia säädöksiä vastaaviksi ja suosituksen liitteenä on myös esimerkkikirjauksia urakka-asiakirjoihin.

Syyskuun aikana uusia säädöksiä eduskuntakäsittelyyn

Valmisteltavana olevissa säädöksissä rakentamispalvelujen tilaajille tulee vuoden 2013 aikana uusi kuukausittainen ilmoitusvelvollisuus. Ilmoituksessa kukin tilaaja ilmoittaa työmaakohtaisesti omista sopimuskumppaneistaan urakkasummat ja kuukausittaisen laskutuksen määrän sekä muut verottajan yksilöimät tiedot. Tämän lisäksi päätoteuttajan tulee ilmoittaa kuukausittain työmaalla työskentelevien tiedot. Lisäksi päätoteuttaja pitää yllä listaa työmaalla työskentelevistä yrityksistä ja henkilöistä. Kukin alihankkija ilmoittaa tiedot päätoteuttajalle omalta osaltaan. Mikäli työmaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa, ilmoitusvelvollisuus siirtyy rakennuttajalle. RAKLI julkaisee syksyn aikana sivuillaan ohjeistuksen ilmoitusvelvollisuuden aiheuttamista velvoitteista tilaajille.

Lisätietoja:
Ilpo Peltonen, tekninen johtaja, 040 551 9404