Johanna Aho: Energiatehokkuuslain valmistelu loppusuoralla

19.05.14

Energiatehokkuusdirektiivin voimaansaattamisessa on kyse nykyisen energiatehokkuusjärjestelmän kuvaamisesta lainsäädäntöön. Lisäksi direktiivi edellyttää lakiin otettavaksi säännöksiä suurten yritysten pakollisesta katselmusvelvoitteesta.

Katselmoinnilla tarkoitetaan koko yrityksen energiakäyttöprofiilin selvittämistä. Lain mukaisen suurten yritysten ensimmäisen energiakatselmuksen on oltava valmiina 5.12.2015. Siitä voi vapautua, jos yrityksessä on käytössä ISO 50 001-järjestelmä. Liittymisen uuteen energiatehokkuusjärjestelmään (ETJ+) yhdessä ISO 14 001 – järjestelmän kanssa katsottaisiin myös vastaavan vähimmäisvaatimuksia.

Lain valmistelun aikana on keskusteltu lämpöenergian huoneistokohtaisesta mittauksesta. VTT on tutkimuksessaan todennut, ettei asuntokohtainen kaukolämmön kulutusta laskeva mittari Suomessa ole kannattava. Lisäksi se olisi olemassa olevissa rakennuksissa hankala toteuttaa, eikä mittaaminen olisi patterikohtaisilla laitteillakaan kustannustehokasta . Myös RAKLI näkee asian niin, että taloudellisesti on järkevämpää investoida rakennusten lämmitysjärjestelmän säätöön ja tasapainottamiseen kuin mittauslaitteisiin ja huoneistokohtaiseen laskutukseen.

RAKLI antaa lausuntonsa energiatehokkuuslaista maanantaina 26.5. Siihen asti olen kuulolla, jos jäsenet haluavat keskustella näkemyksistään kanssani. Lausunto julkistetaan internetsivuillamme.

Johanna Aho
lakimies

Lisätiedot:
Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: