Johanna Kaalikoski: Nyt aivot ERA17-asentoon!

17.10.14

Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 –toimintaohjelma on hyvä osoitus siitä, että kun asioita pohditaan rohkeasti ja ollaan valmiita tarvittaessa tarkentamaan kurssiakin, into säilyy pitkäaikaisessa hankkeessakin. ERA17 lähti hienosti käyntiin vuonna 2010, jolloin mukaan valjastettiin laaja joukko huippuasiantuntijoita, ja heidän ideansa energiaviisauden edistämiseksi koottiin 31 toimenpide-ehdotukseksi. Näiden pohjalta käynnistyi heti käytännön työ, ja esimerkiksi kaupungeissa tehtiin hyvää pioneerityötä siinä, miten energiaviisaus muuttuu strategioiden kautta tehokkaaksi toiminnaksi.

Vuosina 2013-2014 todettiin, että tiettyihin osa-alueisiin täytyy saada lisää vauhtia, ja ERA17-ohjelmalle määriteltiin tälle kaksivuotiskaudelle seitsemän painopistettä. Vuosipäivän ja syksyn muiden ERA17-tapahtumien perusteella näyttää siltä, että ainakin kestävässä aluesuunnittelussa, kiinteistöjen fiksussa käytössä ja alueellisen energiantuotannon ratkaisuissa on neljävuotisen ERA17-taipaleen aikana otettu jo isoja harppauksia eteenpäin.

Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen kuitenkin haastoi kiinteistö- ja rakentamisalaa tiukasti vuosipäivässä todeten, että energiatehokkuuden edelläkävijämaista me olemme esimerkiksi uusien energiajärjestelmien hyödyntämisessä jääneet jälkeen. Tässä tarvitaan siis skarppausta, eikä meillä ole enää aikaa tuhlattavaksi. Tarvitaan analyysiä siitä, miksi osaaminen ja jo kehitetyt teknologiat eivät Suomessa leviä laajasti käyttöön. Asennemuutos on yksi keskeinen tekijä ja uskon, että ERA17-vuosipäivän tapaiset tilaisuudet ovat oivallinen tapa edistää tätä. Ainakin minä aloin tuon iltapäivän aikana pohtia omia tekemisiäni tarkemmin, ja toivottavasti samantapaista liikehdintää tapahtui yli sadassa muussakin päässä.

Toki nykyinen taloudellinen tilannekin asettaa omat haasteensa uusien innovaatioiden toteuttamiselle ja heikentää kansalaisten valmiutta innostua esimerkiksi energiakorjauksista. Mutta tätäkin voidaan taklata uusilla, saavutetuista säästöistä pääomia ammentavilla rahoitusmalleilla, kuten vuosipäivässä kuulimme. Voimme myös kehittää yhä kustannustehokkaampia tapoja hoitaa hommat kuntoon, ja lisäämällä osaamista kaikille tasoilla tehdä asiat kerralla paremmin.

ERA17-työssä on jälleen pysähtymisen paikka, kun mietitään, millä keinoilla otamme loppukirin, jotta Suomi jo vuonna 2017 todella on menestyvä energiaviisauden kärkimaa. Jokainen alkuperäinen toimenpide-ehdotus ja viime vuosien painopiste on arvokas, mutta niiden joukosta täytyy löytää ne timantit, joista hiomme ne kaikkein kirkkaimmat.

Energisin terveisin

Johanna Kaalikoski
ERA17-viestintäryhmän jäsen

Uutisia vuosipäivästä:
ERA17-vuosipäivässä kannustettiin Suomea edelläkävijyyteen energiaviisauden polulla

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: