Vuoden rakennuttaja 2013: Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT palkittiin

24.01.14

Vuoden 2013 rakennuttajaksi on valittu Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT, joka on osoittanut edelläkävijyyttä rakentamisen laadun, kohtuuhintaisuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä sekä talousrikollisuuden kitkemisessä alalta. Nämä kaikki toteutuvat hanketasolla, ja hankintamenettelyissä ja sopimusjohtamisessa on aktiivisesti otettu käyttöön esimerkiksi keinoja, joilla talousrikollisuutta voidaan hankkeissa estää. ATT on myös ollut aktiivisesti mukana Luotettava Laatutyömaa-konseptin kehitystyössä, ja ottanut sen ensimmäisenä käyttöön Jätkäsaaren Kap Hornin katu 3:ssa.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT rakennuttaa ensisijaisesti omalla henkilöstöllään monimuotoisia ja laadukkaita vuokra-, omistus- ja asumisoikeusasuntoja vaativassa toimintaympäristössä, kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti.

ATT kehittää hankkeissaan laadukasta asuinympäristöä, asuntorakentamisen ja perusparantamisen energiatehokkuutta sekä uusia asumiskonsepteja. Näistä ovat esimerkkeinä muun muassa Kalasataman autoton kerrostalokortteli, ATT matalaenergiatalo, puukerrostalohankkeet, prosentti taiteeseen -asuinkorttelit sekä muut kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeet.

Vuoden rakennuttajapalkinto

Rakennuttaja toimii rakennushankkeessa tilaajana, jonka asettamiin vaatimuksiin ja ammattitaitoon valmiin rakennuksen toimivuus pitkälti perustuu. Vuoden rakennuttajapalkinnon valintakriteereissä painotetaan esimerkillistä toimintaa ja hyvän rakennuttamistavan noudattamista. Palkinnon saadakseen rakennuttajan tulee hallita kestävän kehityksen vaatimukset ja erilaisten rakennuttamismenettelyjen soveltaminen. Valinnassa annetaan arvoa myös alan kehitys- ja koulutustoimintaan osallistumiselle sekä asiakastarpeiden hyvälle täyttymiselle.

Vuoden rakennuttajan valitsee RAKLI ry. Palkinto on jaettu vuodesta 2007 alkaen. Vuoden rakennuttajiksi on aikaisemmin valittu Finavia, Etera, SOK, Järvenpään Mestariasunnot, Liikennevirasto ja Helsingin Yliopisto.

Lisätietoja:
Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT, puh. (09) 310 32300
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT puh. (09) 310 32312
Ilpo Peltonen, tekninen johtaja, RAKLI ry, puh. 040 551 9404

Helsingin kaupungin tiedote: Rakentamisen ruusu Viikinmäen jykevälle maamerkille  
Luotettava Laatutyömaa: http://www.rala.fi/palvelut/Luotettava_Laatutyomaa/  
Kehittyvä kerrostalo: http://www.kerrostalo.hel.fi/

Kuva: Marko Tammela/Kuvapalvelu