Aamukahvi Annankadulla: Rakennuttamisen uudet työkalut tutuiksi

15.10.2013

RAKLIn jäsenaamukahveilla esiteltiin lokakuussa rakennuttamisen johtamisen päivitettyjä työkaluja. Tilaajan avuksi rakennetut tehtäväluettelot on laajan uudistustyön päätteeksi saatu käyttökuntoon. Konsulttitoiminnan yleisistä sopimusehdoista on tarjolla päivitetty KSE2012-versio. Tilaisuudessa kerrottiin myös RAKLIn, Kuntaliiton ja Rakennusteollisuus RT:n hiljattain julkaisemasta elinkaarihankkeiden sopimusmallista.

RAKLIn tekninen johtaja Ilpo Peltonen ja johtaja Juhani Karhu Senaatti-kiinteistöistä esittelivät uudistetut tehtäväluettelot, jotka on laadittu helpottamaan rakennushankkeiden johtamista. Uusista tehtäväluetteloista on lokakuuhun mennessä valmistunut yhdeksän, ja loput yksittäisiä suunnittelualueita koskevat luettelot saadaan käyttöön ja sopimuslomake.netiin vuoden loppuun mennessä. Luettelot on jaoteltu hieman aikaisemmasta poikkeavasti. Erityisesti on kiinnitetty huomiota hankkeen tavoitteiden ja organisoinnin huolelliseen määrittämiseen. Suunnittelu on eritelty kokonaistaloudelliseen valintaan tähtäävään ehdotussuunnitteluun, yleissuunnitteluun ja toteutussuunnitteluun. Tavoitteena on varmistaa riittävät suunnittelun lähtötiedot ja edellytykset muuntojoustavuudelle.

Tavoitteena eheä hankekokonaisuus

Juhani Karhu totesi, että maailma on muuttunut radikaalistii sitten edellisten tehtäväluetteloiden laatimisen vuonna 1995. Uutta ovat muun muassa tuotemallit, projektitiedostot ja suunnittelu rinnakkain toteutuksen kanssa. Tämän vuoksi oli tarve luoda HJR12 - hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen -tehtäväluettelo, jolla pyritään varmistamaan eheä hankekokonaisuus. Kaikilla tehtäväluetteloilla on nyt yhtenäinen rakenne, joka helpottaa niiden käyttöä. Luetteloiden alusta löytyvät muun muassa rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteiset velvollisuudet, mitä käyttäjät ovat jo kiitelleet. Hyvin käytettyinä tehtäväluettelot takaavat toimivan yhteistyön hankkeessa ja helpottavat sen johtamista merkittävästi.

Sähköisyys muutti suunnittelua

KSE2012 on laadittu yhteistyössä RAKLIn ja Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOLin kesken. Tarvetta vanhojen sopimusehtojen päivittämiselle oli muun muassa siksi, että suunnittelu on muuttunut sähköiseksi, eikä vuoden 1995 KSE enää nykytilanteessa toiminut. Tekstejä on muokattu paremmin sähköiseen suunnitteluympäristöön soveltuvammiksi. Lisäksi muun muassa vastuita ja vahingonkorvauksia on tarkennettu ja veloitusperusteita selkeytetty. Tekijänoikeuksien ja aineistojen käyttöoikeuden osalta ei neuvotteluissa saavutettu yhteisymmärrystä, mikä tulee johtamaan täsmennyksiin tarjouspyynnöissä. RAKLI antaa asiasta jäsenilleen suosituksen, jonka tarkoituksena on helpottaa asiasta sopimista yksittäisissä hankkeissa.

Työkalu elinkaarihankkeisiin

Kuntaliiton erityisasiantuntija Esko Korhonen kertoi lokakuun alussa julkaistusta elinkaarihankkeiden sopimusmallista. RAKLIn, Kuntaliiton ja RT:n yhdessä valmistelemalla mallilla pyritään yhdenmukaistamaan käytäntöjä elinkaarihankkeissa ja helpottamaan tämän toteutusmuodon käyttämistä rakennushankkeissa. Elinkaarimallit tarjoavat työkaluja muun muassa korjausvelan ja sisäilmaongelmien suitsemiseen sekä kuntien rakennushankkeiden läpiviemiseen yhä tiukentuvassa taloustilanteessa. Elinkaarihankkeet edellyttävät vahvaa tilaajaosaamista, mihin nyt julkaistu malli tarjoaa välineitä.

Esko Korhonen muistutti, että elinkaarimallia käytettiin ensimmäistä kertaa kiinteistössä vasta kymmenen vuotta sitten, joten laajaa osaamispääomaa elinkaarisopimisesta ja kokemusta riskien hallinnasta ei vielä ole ehtinyt kertyä. Uudesta sopimusmallista löytyy hankkeen juoksutus kohta kohdalta läpi koko sopimuskauden. Se on ladattavissa RAKLIn internetsivuilta. Kehitystoiveita mallista voi kertoa Ilpo Peltoselle ja muille työryhmän jäsenille.

Seuraavat aamukahvit Annankadulla juodaan perjantaina 15.11.2013.

Lisätietoa jäsenille: 
Tilaisuuden esitysaineistot