Energiansäästöviikko käynnissä: toimitiloissa säästöä yli 30 GWh, erityisesti lämmityksessä ja ilmanvaihdossa

11.10.2013

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen kuuluvan toimitilojen toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 on ilmestynyt. Mukana olevien yhteisöjen raportoitu energiankäyttö oli vuonna 2012 yhteensä 2 304 GWh /a, josta sähkön osuus oli noin 778 GWh/a (34 %) ja lämmityksen 1 525 GWh/a (66 %). Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelmaan liittyneet yhteisöt raportoivat kaikkiaan 554 vuoden 2012 aikana toteutettua energiansäästötoimenpidettä, joilla saavutettiin 30,6 GWh/a:n säästö.

Säästöä syntyi lähes 40 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Sähkön osuus kokonaissäästöstä oli 9,9 GWh/a (32 %) ja lämmön ja polttoaineiden osuus 20,7 GWh/a (68 %). Merkittävä osuus säästöistä on saavutettu säätämällä ilmanvaihtoa.

Sähkön säästössä korostuu kiinteistöjen käyttäjien rooli. Toteutettujen toimenpiteiden investointikustannuksiksi raportoitiin yhteensä 9,1 miljoonaa euroa. Vuosina 2011-2012 toteutetuilla toimenpiteillä yhteisöt säästävät vuosittain energiakustannuksissa yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa.

Kumulatiivinen säästö 2011-2012 on selvästi yli tavoitteen, eli kokonaissäästö 58 GWh/a on noin 35 prosenttia vuoteen 2016 asti asetetusta kokonaissäästötavoitteesta. Suurin haaste on ylläpitää nyt saavutettu vuotuinen säästö ja toteuttaa vuosittain uusia säästötoimenpiteitä laajemmin koko sopimustoimintaan liitetyssä rakennuskannassa.

Lisätietoja kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksesta löytyy Energiatehokkuus-osiosta.