Infrakuntoon.fi-sivusto päivitetty

30.05.2013

www.infrakuntoon.fi -sivusto viestii siitä huolesta, että infrarakenteiden kunto ja palvelukyky heikkenevät jatkuvasti. Kunnon ja palvelukyvyn heikkeneminen - eli korjausvelan kasvu - aiheutuvat siitä, että rakenteiden jatkuvaan kunnossapitoon ei kiinnitetä riittävästi huomiota eikä taloudellisia resursseja. Toimiva infra pitää Suomen liikkeellä ja kasvu-uralla. Oikea-aikaisella ja ennakoivalla kunnossapidolla varmistetaan sujuva arki niin asukkaille kuin yrityksillekin.

Katso uusi esitys

Sivuston esimerkkejä ja aineistoa voi hyödyntää vapaasti lähde mainiten. Toivottavasti näistä on hyötyä ennakoivan kunnossapidon tärkeyden viestimisessä.

Lisätietoja:
Mikko Nousiainen, mikko.nousiainen(at)rakli.fi, 040 525 8440