Kaisa-talo toi Helsingin yliopistolle Vuoden rakennuttaja -palkinnon 2012

25.01.2013

Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskus on saanut vuoden 2012 rakennuttajapalkinnon kiitoksena osaamisestaan ja työstään rakennuttamisen kehittämiseksi. Yhtenä esimerkkinä vaativien hankkeiden onnistuneesta johtamisesta palkintoraati nimesi Kaisa-talon, joka edustaa modernia kotimaista arkkitehtuuria ja ennakkoluulottomia ratkaisuja. Syksyllä 2012 avattu pääkirjasto on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta.Vuoden rakennuttajan valitsee RAKLI ry.

Helsingin yliopiston työntekijöitä kiitetään valintaperusteluissa siitä, että heillä on oman työnsä ohella riittänyt intoa sekä alan kouluttajana toimimiseen ja yhteistyöhön.

Helsingin yliopiston kiinteistöammattilaiset ovat pitkään olleet mukana kehittämässä rakennuttamisen menettelyjä ja he ovat pilotoineet useita uusia toteutusmuotoja ja suunnitteluratkaisuja. Esimerkiksi Vuolukiventiellä sijaitsevan asuintalon peruskorjaus- ja täydennysrakentamishankkeessa on sovellettu allianssimallia, jossa suunnittelu- ja toteutusmalleihin liittyviä vastuita jaetaan rakennuttajan, suunnittelijoiden ja rakentajan kesken. Toteutusmuoto kannustaa osapuolia tiiviiseen yhteistyöhön.

Palkinnon vastaanottivat Rakennuttajapäivillä 24.1.2013 Teppo Salmikivi, Aimo Hämäläinen, Jaana Ihalainen ja Ari Nisonen.

Energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäjä

Helsingin yliopisto on tunnettu energiatehokkaiden valaistusmuotojen kehittämisen ja käytön edelläkävijänä. Yliopiston tarpeisiin on kehitetty myös joustavia taloteknisiä ratkaisuja. Viikin konesalien hankintamenettelyssä huomioitiin datakeskuksen koko elinkaaren energiatehokkuus. Hankinnassa painoarvoa saivat laadulliset ja toiminnalliset tekijät.

Kiinteistöissä muodostuu yli kolmannes Suomen hiilijalanjäljestä, minkä vuoksi on tärkeää, että kiinteistöalan ammattilaiset huomioivat energiatehokkuuden ja kehittävät osaamistaan siihen liittyen. Erityisen suuri merkitys on rakennuksen käytön energiatehokkuudella, jonka parantamiseen Helsingin yliopisto on ansiokkaasti etsinyt uusia keinoja.

Vuoden rakennuttaja on monipuolinen ammattilainen

Rakennuttaja toimii rakennushankkeessa tilaajana, jonka asettamiin vaatimuksiin ja ammattitaitoon valmiin rakennuksen toimivuus pitkälti perustuu. Vuoden rakennuttajapalkinnon valintakriteereissä painotetaan esimerkillistä toimintaa ja hyvän rakennuttamistavan noudattamista. Palkinnon saadakseen rakennuttajan tulee hallita kestävän kehityksen vaatimukset ja erilaisten rakennuttamismenettelyjen soveltaminen. Valinnassa annetaan arvoa myös alan kehitys- ja koulutustoimintaan osallistumiselle sekä asiakastarpeiden hyvälle täyttymiselle.

Vuoden rakennuttajan valitsee RAKLI ry. Palkinto on jaettu vuodesta 2008 alkaen. Vuoden rakennuttajiksi on aikaisemmin valittu Finavia, Etera, SOK, Järvenpään Mestariasunnot ja Liikennevirasto.

Lisätietoja:
Anna-Maija Lukkari, toimitilajohtaja, Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskus, puh. 050 563 8021
Ilpo Peltonen, tekninen johtaja, RAKLI ry, puh. 040 551 9404