Pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakentamismarkkinoiden suhdannetiedote II/2013: Talouskehityksen vaikutukset näkyvät kiinteistö- ja rakentamismarkkinoilla viiveellä

23.09.2013

Talousnäkymät ovat pikku hiljaa parantumassa. Vuosi 2014 näyttää kiinteistö- ja rakentamismarkkinoilla kuitenkin vielä hiljaiselta. Asuntorakentaminen jäänee ensi vuonna tätä vuotta vähäisemmäksi. Liikerakennuksia on suunnitteilla, mutta uskallus hankkeiden käynnistämiseen puuttuu. Kasvussa on ainoastaan palvelurakennusten rakentaminen. Kiinteistökauppoja on tehty alkuvuonna edellisvuotta vähemmän, mutta loppuvuonna markkinoilla odotetaan pientä piristymistä.

Asuntorakentamisen lupakehitys oli pääkaupunkiseudulla tammi-kesäkuussa 2013 heikkoa. Haettujen rakennuslupien määrä vastaa vain noin 6500 asunnon vuositasoa, kun viime vuosina seudulla on rakennettu noin 8000 asuntoa vuodessa. Liikerakentaminen on ollut viimeisen vuoden aikana erittäin vähäistä. Vuoden alkupuoliskolla on kuitenkin myönnetty aiempaa enemmän rakennuslupia liikerakennuksille, joten aloituspotentiaalia on, jos markkinatilanne kohentuu. Toimistorakentaminen on pääkaupunkiseudulla vähentymässä.

Urakoitsijoilla ei vielä pulaa töistä

Urakkatarjoushinnat ovat olleet pääkaupunkiseudulla viimeisen vuoden aikana noin kolmen prosentin laskussa. Rakennuskustannusten nousu on samanaikaisesti lähes pysähtynyt. Tarjousaktiivisuuden perusteella rakennusliikkeillä on kohtuullisesti työkantaa. Pääurakoita tarjotaan pitkän aikavälin keskiarvon tasolla, noin 63 prosenttia vastaa pyyntöihin. Tarjousten saanti aliurakoitsijoilta on yllättäen hieman vaikeutunut. Tarjouspyyntöjen vastausprosentti on 58, kun normaali taso on noin 70 prosenttia. On poikkeuksellista, että aliurakoitsijoiden aktiivisuus on pääurakoitsijoiden aktiivisuutta alempi.

Sijoittajia kiinnostavat asunnot ja hoivakiinteistöt

KTI rekisteröi tammi-kesäkuun aikana merkittäviä kiinteistökauppoja noin 800 miljoonan euron arvosta, kun viime vuonna vastaava luku oli noin 1,1 miljardia euroa. Asiantuntijoiden mukaan loppuvuonna kauppoja voi kuitenkin syntyä sen verran, että kokonaiskauppavolyymissä on mahdollista päästä viime vuoden tasolle, noin kahteen miljardiin euroon. Kiinteistökauppojen sektorijakauma on tänä vuonna poikennut jonkin verran edellisistä vuosista. Toimistojen ja liiketilojen yhteenlaskettu osuus kaupoista jäi ensimmäisellä vuosipuoliskolla vain noin 35 prosenttiin, kun viime vuosina niiden osuus on ollut jatkuvasti yli puolet, jopa yli 70 prosenttia kokonaisvolyymista. Asuntojen osuus kiinteistökaupoista on puolestaan tänä vuonna ollut suuri, neljännes kokonaisvolyymista. Erityyppiset hoivakiinteistöt - muun muassa hoivakodit, palveluasunnot ja päiväkodit - ovat niin ikään kiinnostaneet sijoittajia.

Helsingin ydinkeskustan toimistovuokrat ovat yhä nousseet, mutta nousuvauhti on hidastunut. Helsingin keskustan toimistovuokrat ovat nousseet 2,1 prosenttia kevään 2012 ja kevään 2013 välisenä aikana. Kaikissa muissa kaupungeissa vuokraodotukset ovat tasaisia, jopa laskevia huolimatta ylläpitokustannusten noususta 3,3 prosentilla. Asuntomarkkinoilla vuokratasojen nousu on jatkunut. Uusien asuntovuokrasopimusten vuokratasot nousivat kevään 2012 ja kevään 2013 välisenä aikana noin kolme prosenttia sekä pääkaupunkiseudulla että muissa suurissa kaupungeissa. Etenkin pääkaupunkiseudun pienten asuntojen vuokrien nousun odotetaan yhä jatkuvan.

Lisätietoja:
Ilpo Peltonen, tekninen johtaja, puh. 040 551 9404

Suhdannetiedote kokonaisuudessaan