Projektinjohtourakan sopimusasiakirjoja uusittu

02.01.2019

Sopimisasiakirjojen uusimisen tarpeet ja keskeisimmät päivitykset kohdistuivat seuraaviin asioihin:
• Lisä- ja muutostöiden rajankäynti ja muutoksista sopiminen
• Tilaajan maksuvelvollisuuden ylärajan täsmentyminen
• Sopimustasapaino tilaajan ja urakoitsijan välillä
• Suunnittelu- ja aikatauluohjaukseen liittyvien velvollisuuksien täsmentyminen
• Tehtäväluettelon päivitys
• Säädösympäristön muutosten tuomat asiat: mm. turvallisuuskoordinaattori, tiedonantovelvollisuudet, käännetty verovelvollisuus, CE-merkinnät

SopimuslomakeNet-palvelun löydät täältä.

Kiitos toimikunnalle asian eteen tehdystä ansiokkaasta työstä! Toimikunnan työ jatkuu vielä keskeneräisten sopimusasiakirjojen osalta vuoden 2019 puolella.


Lisätietoja:

Mikko Somersalmi
Tekninen johtaja
RAKLI
040 720 7645

Jaana Matilainen
liiketoimintajohtaja, tietopalvelut
Rakennustieto
0207 476 342