Rakennuttajat: Talonrakentaminen vähentyy voimakkaasti 2013

25.01.2013

Talonrakentamisen hankevolyymi laskee rakennuttajien näkemyksen mukaan vuonna 2013 selvästi viime vuoden hankekyselyn tasosta. Muutosta rakennuttajien arvioissa on 3,1 miljardista eurosta 2,4 miljardiin. Hankkeiden määrä laskee 330:sta 240:een. Suuria, yli 15 miljoonan euron hankkeita, arvioidaan käynnistettävän tänä vuonna 23, kun niitä viime vuonna käynnistyi 33. Hankkeiden käynnistymistä harkitaan nyt hyvin tarkkaan.

Tiedot käyvät ilmi RAKLIn ja Rapalin teettämästä hankekyselystä, jossa kartoitetaan rakennuttajien aikomuksia käynnistää hankkeita alkaneena vuonna.

Helsingin ja Tampereen rakentamismäärissä voimakasta laskua

Uudisrakentamisen osuus talonrakentamisesta näyttäisi laskevan viime vuoden 78 prosentista 61 prosenttiin. Korjausrakentamisen osuus on neljännes (17 % v. 2012) ja loput hankkeet ovat näiden kahden yhdistelmiä. Suhteellisesti eniten rakentaminen vähentyy rakennuttajien mukaan Helsingissä ja Tampereella. Tampereella rakentaminen supistuu vuodentakaisesta 364 miljoonasta noin 70 miljoonaan euroon. Helsingissä rakentamisen ennakoidaan supistuvan vuodentakaisesta 1,1 miljardista 740 miljoonaan euroon, eli noin 30 prosenttia.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osuus kasvaa

Asuntojen uudis- ja korjausrakentaminen laskee rakennuttajien arvion mukaan tänä vuonna noin 1,2 miljardin euron tasolle, missä laskua on noin 100 miljoonaa. Uudisrakentamisen suhteellinen osuus laskee voimakkaasti 79 prosenttiin (91 %) ja korjausrakentamisen osuus kasvaa vastaavasti 21 prosenttiin (9 %). Vapaarahoitteisten hankkeiden osuus kasvaa 61 prosenttiin (53 %) ja ARA-hankkeiden volyymi supistuu 39 prosenttiin (47 %). ARA-hankkeista 35 prosenttia (6 %) on neuvottelu-urakoita, mikä johtunee tonttivarannon niukkuudesta.

Toimitilarakentaminen korjausten varassa

Toimitilarakentamisen kokonaisvolyymi laskee arvioiden mukaan viime vuodesta noin 500 miljoonalla eurolla 1,2 miljardiin euroon. Lasku kohdistuu erityisesti uudisrakentamiseen, jonka osuus pienenee 24 prosenttiin (72 %) toimitilarakentamisesta. Toimistorakentamisen hiljentyessä julkisen ja liikerakentamisen suhteellinen osuus kasvaa.

Siirtyviksi hankkeiksi ilmoitettiin jopa 43 % hankkeiden kokonaismäärästä. Yleisimmät syyt siirtymiin ovat vastaajien mukaan heikentynyt kysyntätilanne, rahoituspäätösten viivästyminen sekä hyväksyttävän ARA-hintatason ylittävät tarjoushinnat.

Hankekyselyn toteuttaa vuosittain RAKLIn toimeksiannosta Rapal Oy. Kysely lähetettiin joulukuussa 2012 RAKLIn jäsenille. Vastausprosentti oli 34 ja vastauksia saatiin 63 kappaletta. Kysely kattaa Espoon, Helsingin, Tampereen, Turun ja Vantaan sekä muun maan yhteenlaskettuna. Se toteutettiin valtakunnallisena nyt viidettä kertaa.

Lisätietoja:
Ilpo Peltonen, tekninen johtaja, 040 551 9404