RAKLI kommentoi lakiehdotusta vaihtoehtorahastojen hoitajista

30.05.2013

Valtiovarainministeriössä valmistellaan AIFM-direktiivin pohjalta ehdotusta kansalliseksi laiksi vaihtoehtorahastojen hoitajista. RAKLI on tuonut valmisteluprosessin aikana aktiivisesti esiin näkökantojaan. Viimeisin lausunto lakiehdotuksesta ja sen perusteluista annettiin 29.5.2013.

RAKLIn näkemyksen mukaan vaihtoehtorahaston hoitajia koskevan lain soveltamisala pitäisi pitää mahdollisimman rajattuna ja sen tulisi koskea vain tilanteita, joissa sijoittajien suojaamiseen on perusteita, ja joissa sijoittaminen on toimijan pääliiketoimintaa. Direktiivin hengen mukainen sijoittajien suojaaminen ei ole mielestämme tarpeellista niissä rahastoissa tai yhtiöissä, joissa sijoittajat käyttävät tavalla tai toisella päätösvaltaa sijoituksista ja myynneistä. Toiveena on myös, että kansallisella säätelyllä selkeytettäisiin direktiivin tulkinnanvaraisuutta.

RAKLIn lausunto kokonaisuudessaan