RAKLI muistuttaa: Tämä päivä aikaa hoitaa heinäkuun tiedonantovelvollisuus

12.09.2014

Rakentamispalvelujen tilaajille astui heinäkuussa voimaan velvollisuus ilmoittaa kuukausittain verottajalle solmimansa urakat ja alihankkijoilleen maksamat maksut. Rakentamista koskevat tiedonantovelvollisuudet koskevat kaikkia rakennusurakoita tilaavia rakennuttajia, myös asunto- ja kiinteistöyhtiöitä. Tavoitteena on harmaan talouden estäminen rakennustyömailla.

Ilmoitusvelvollisuudet koskevat uudis- ja korjausrakentamista sekä kunnossapitotöitä. Päätoteuttajien tulee pitää ajantasaista luetteloa työmaan työntekijöistä ja ilmoittaa kuukausittain verottajalle tiedot yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä. Päätoteuttajan ilmoitusvelvollisuudet siirtyvät rakennuttajalle, mikäli työmaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa.

Heinäkuun ilmoituksen ehtii vielä antaa

Uusi menettely astui voimaan 1.7.2014 ja tiedot piti antaa ensimmäisen kerran 5.9.2014 mennessä. Suomi.fi-palvelussa oli kuitenkin hitautta määräajan umpeutuessa, minkä vuoksi vuoksi yritykset voivat jättää heinäkuun ilmoituksia vielä viikon 37 aikana. Laiminlyöntimaksuja myöhäisestä ilmoittamisesta ei määrätä, kun velvollisuus hoidetaan 12.9. mennessä kuntoon.

Verohallinnon tiedote
Verohallinnon ohjeita

Lisätietoja:
Ilpo Peltonen, tekninen johtaja, p. 040 551 9404