RAKLI on hyvämaineinen

28.02.2014

RAKLI teetti tammi-helmikuussa mainekyselyn keskeisille sidosryhmilleen. Edellisestä, vuonna 2011 toteutetusta kyselystä liiton maine oli hieman kohentunut. Samalla sidosryhmien odotukset olivat kasvaneet, joten kokonaistulos oli tasolla, jolla RAKLI vastaa hyvin siihen kohdistuviin odotuksiin. RAKLIn brändipersoona on erittäin vahva ja siinä korostuvat asiantuntevuus, vastuullisuus ja älykkyys.

RAKLI nähdään ympäröivissä sidosryhmissä erityisesti laaja-alaisena ja asiantuntevana rakennuttamisnäkökulmaa esiin tuovana järjestönä. Kehittämistä liitolla koetaan olevan painopisteiden valinnassa, mikä kasvattaisi toiminnan vaikuttavuutta. RAKLIn tuntevat henkilöt ovat oikein tyytyväisiä yhteistyöhönsä liiton kanssa. Tunnettuutta pitäisi tutkimuksen mukaan lisätä niissä sidosryhmissä, jotka eivät ole säännöllisesti tekemisissä raklilaisten kanssa. Jäsenistö odottaa RAKLIlta nykyistä suurempaa yhteiskuntavaikuttavuutta sekä julkisuudessa esiintymistä. Näihin seikkoihin kiinnitetään toiminnan kehittämisessä huomiota.

RAKLIn viestinnän vaikuttavuus on parissa vuodessa parantunut ja sidosryhmät ovat tyytyväisiä liitolta saamansa tiedon tasoon. Toiveita paremmin vastaanottajille kohdennetuista viesteistä esitettiin ja tähän pyritään kuluvan vuoden aikana vastaamaan. Tutkimuksessa kysyttiin myös sidosryhmien mielipidettä RAKLIn nimi- ja ulkoasu-uudistuksista. Nämä saivat erittäin myönteisen vastaanoton ottaen huomioon, että ne oli julkistettu vasta juuri ennen kyselyä, eivätkä siis olleet vielä sidosryhmille tuttuja. Vastaajien mielestä lyhennetty nimi ja slogan kaipaavat kuitenkin vielä sisältöä, jotta RAKLi profiloituu oikein. Vihreän värin pelättiin liittyvän liian leimallisesti ympäristötoimintaan. Brändin vahvistustyötä pitää siis jatkaa ja mielikuvia RAKLIn toiminnasta vahvistaa esimerkiksi kuvituksen keinoin.

Kiitämme jäseniämme ja yhteistyökumppaneitamme aktiivisuudesta palautteen antamisessa. Mediatum OY.n toteuttamaan mainetutkimukseen saatiin vastauksia lähes kaksisataa. Kolme onnekasta arvonnan voittajaa on palkittu hotelli Havenin tai Flamingospan lahjakortilla.