RAKLI ry: Raikas välimalliehdotus saatava pikaisesti toteutukseen

12.11.2015

Rakentamisen lisääntymisen kannalta on olennaista, että Rossilahti ehdottaa välimalliasuntojen sisällyttämistä MAL-sopimusten ARA-kiintiöön. Tämä parantanee rakentamiskelpoisten tonttien saatavuutta, joka on pitkään ollut merkittävä este vuokra-asuntorakentamiselle. Hyvää selvityksessä on myös muun muassa yksinkertainen ja toimiva korkotuen määräytyminen. Uusia rakennuttajia valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon pariin tuo todennäköisesti mahdollisuus määritellä omarahoitusosuus liukuvasti. 

Pula asukkaiden tarpeita ja maksukykyä vastaavista vuokra-asunnoista on kasvukeskuksissa nyt niin suuri, että kaikki keinot tuotannon lisäämiseksi ja vuokrien nousun hillitsemiseksi on otettava käyttöön. Myös olemassa olevaa 40-vuotista korkotukimallia on kehitettävä niin, että se on ehdoiltaan kannustava.

Lisäksi tulee asumisen kustannuksia perata sekä rakentamisen että ylläpidon aikana. Tähän päästään tehokkailla normitalkoilla ja järkevillä veropäätöksillä. Meidän on esimerkiksi vältettävä sääntelyssä ylilyöntejä, joilla ei ole suoraa vaikutusta asumismukavuuteen ja turvallisuuteen tai joiden panos-tuotto-suhde ei ole kohdillaan. Kiinteistö- ja rakentamisalan on myös itse otettava tuottavuusloikka, jolla prosesseja voidaan tehostaa.

Kiire asuntotuotannon lisäämiseksi on valtava: meidän on viidessätoista vuodessa rakennettava kasvukeskuksiin kodit sadoilletuhansille asukkaille, joten jahkailuun ei ole aikaa. Siksi RAKLI ehdottaakin, ettei hallituksen esityksen antamisen kanssa odoteta ensi syksyä, vaan sitä ryhdytään välittömästi toimeenpanemaan Rossilahden perusteellisen selvitystyön pohjalta ja viedään määräraha jo vuoden 2016 ensimmäiseen lisätalousarvioon.

Lisätietoja:
Aija Tasa, johtaja, RAKLI ry, puh. 050 327 2077

RAKLIn jäsenten näkemyksiä uudesta välimallista:

VVO: Uusi lyhyt korkotukimalli kannustaisi vuokra-asuntotuotantoa kasvuun
SATO sitoutuu vuokra-asuntotuotantoon ehdotetulla uudella korkotukimallilla