RAKLIn aamukahvit: Maankäytön suunnittelu on useiden intressien summa

06.05.2013

RAKLI järjesti 3.5. jäsentilaisuuden maankäytöstä. Puheenvuorot valottivat maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarvioinnin tilannetta, kaupungin näkökulmia kaavoitukseen sekä rakennuttajakokemuksia asunto- ja toimitilasektorilta. Keskusteluissa korostui tarve osapuolten yhteisten tavoitteiden kirkastamiselle sekä aito luottamus, joka takaa hyvän yhteistyöilmapiirin.

Aila Korpivaara ympäristöministeriöstä kertoi, että käynnissä on kaksivuotinen arviointityö MRL:n mahdollisista uudistustarpeista. Lain toimivuutta on on arvioitu kymmenkunnassa selvityksessä, joissa näkökulmina ovat muun muassa maankäytön ohjaus, resurssit ja kuntien toiminta. Työn tuloksena vuoden loppuun mennessä syntyy kattava raportti, jossa arvioidaan muun muassa sitä, mikä aiheutuu laista ja mikä käytännön toimintatavoista. Tavoitteena on tehdä päätös siitä, riittääkö lain pieni viilaaminen, jota on jo jatkuvasti tehtykin, vai tarvitaanko radikaalimpi kokonaisuudistus. Mahdollisen uudistuksen toteutus siirtynee seuraavalle hallituskaudelle.

Kaupunkia kehitetään pitkällä tähtäimellä

Helsingin kaupungin näkökulmia maankäyttöön esitteli Olavi Veltheim kaupunkisuunnitteluvirastosta. Hän kertoi, että käytössä on valtakunnalliset tavoitteet, joiden tavoitteena on muun muassa toimiva ja eheytyvä kaupunkirakenne sekä erityisen luonto- ja kulttuuriympäristön huomioiminen. Veltheim totesi, että Helsingin seudun erityisasema pitää jatkossakin huomioida valtakunnallisessa maankäytön ohjeistuksessa, koska alue on kaupunkikehitykseltään varsin poikkeuksellinen Suomessa. Hän korosti, että kaupungin tehtävänä on ohjata maankäyttöä pitkällä aikavälillä, mikä saattaa ulospäin näyttäytyä hitautena. Tavoitteena on kuitenkin yhdistää mahdollisimman toimivasti eri intressit.

Rakennuttajat toivovat kaavoituksen elävän ajassa

Esa Kankainen Asuntosäätiöstä kertoi asuntorakennuttajan kokemuksia kaavoituksesta. Hän sanoi, että tiiviillä yhteistyöllä on saavutettu toimivimmat alueet. Mukaan tulee ottaa kaupungin, rakennuttajan, rakentajan ja käyttäjien edustajat. Yhteinen kirkas idea alueen tulevaisuudesta ja selkeät tavoitteet takaavat toimivan lopputuloksen, Kankainen painotti.

Toimitilamarkkinoilla on käynnissä useita yhtäaikaisia murroksia, jotka vaikuttavat myös maankäyttöön, sanoi Ossi Hynynen Spondasta. Toimistoissa tilantarve on kahdessakymmenessä vuodessa vähentynyt neljännekseen, liiketiloissa nettiostaminen muuttaa markkinatilannetta ja logistiikka tehostuu välivarastoinnin loppuessa. Tämä edellyttää uudenlaista ajattelua alueiden luonteen ja kiinteistöjen käyttötarkoitusten suhteen, Hynynen muistutti.

Tilaisuuden osallistujat totesivat loppukeskustelussa, että maankäytön onnistumisen kannalta keskeistä on löytää poliittinen tahto joustaviin ratkaisuihin, sitoutuminen niiden toteuttamiseen sekä luottamus siihen, että kaikki tekevät parhaansa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslakia ei pidetty kovin ongelmallisena, mutta käytännön soveltamisessa ja toimintatavoissa on kehitettävää.

Lisätietoa jäsenille: 
Tilaisuuden esitysaineistot