RAKLIn kannanotto: Kaikki keinot asumisen kohtuuhintaistamiseksi otettava käyttöön

25.02.2015

Kansliapäällikkö Hannele Pokan vetämä, asumisen vero- ja tukijärjestelmän vaikuttavuutta arvioinut hankeryhmä luovutti 24.2. ehdotuksensa asuntoministeri Pia Viitaselle. RAKLI pitää erittäin hyvänä sitä, että ryhmä nosti esiin kokonaisuuden toimivuuden kehittämisen sekä pitkäjänteisyyden. Näiden ohella tärkeä esitys on se, että tukea kohdennetaan sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Positiivisia avauksia ovat myös eri asumismuotojen tasa-arvoisempi kohtelu sekä asumistuen riittävyyden selvittäminen.

RAKLI vastustaa raportissa esiin nostettua valtion tukemien asuntojen vuokrasopimusten määräaikaisuutta, koska tämä heikentää asukkaiden perusturvallisuutta ja vuokra-asumisen houkuttelevuutta sekä uhkaa pahentaa segregaatiota. Muun muassa näistä syistä tulorajojen käytöstä luovuttiin vuonna 2008, RAKLI muistuttaa.

RAKLI nostaa esiin, että nykyisessä asuntomarkkinatilanteessa etenkin pääkaupunkiseudulla on akuutti tarve sellaiselle tukimuodolle, jolla valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa saadaan lisättyä reilusti. ”Esimerkiksi yleishyödyllisyysosion ulkopuolella oleva täytetakauksen ja tähän nyt määräaikaisesti liitetyn käynnistysavustuksen yhdistelmä tuntuu olevan riittävän kannustava. Tämä osoittaa, että kun palaset loksahtavat kohdilleen, tuotantoa kyllä syntyy”, sanoo johtaja Aija Tasa ja jatkaa: ”On tärkeää saada markkinoille reilusti lisää tarjontaa, koska tämä ratkaisee tehokkaimmin asuntopulaa ja laskee asumisen hintaa.”

Tuotannontukien kannustavuuden näkökulmasta on ehdottoman tärkeää varmistaa kaikissa suhdannetilanteissa tuen ja rajoitusten järkevä suhde. ”Vastuullisen kiinteistöomistamisen näkökulmasta on välttämätöntä, että tukimuodot mahdollistavat riittävän varautumisen rakennusten ylläpitoon sekä asuntotarjonnan mukauttamisen kysynnän mukaan”, Aija Tasa huomauttaa.

Kohtuuhintaisen asumisen edistämiseen ei kuitenkaan valtion tukijärjestelmän kehittäminen yksinään riitä. ”Keinot tonttitarjonnan lisäämiseen on löydettävä, kustannuksia nostavaa sääntelyä perattava ja myös kiinteistöihin kohdistuvaa verotusta tulee arvioida kriittisesti”, painottaa RAKLIn toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen.

RAKLI valmistelee kevään aikana linjauksiaan asuntopoliittisista kehittämistoimenpiteistä, joita sen jäsenistö pitää välttämättöminä kysyntää vastaavan asuntotarjonnan lisäämiseksi.

Ympäristöministeriön marraskuussa 2013 asettama hankeryhmä, joka selvitti nykyisten asumisen verotus- ja tukijärjestelmien vaikuttavuutta ja tehokkuutta, luovutti 24.2. raporttinsa sekä kehitysehdotuksensa kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle. Työryhmän puheenjohtajana toimi kansliapäällikkö Hannele Pokka.

Julkaisu (YM:n raportteja 4/2015): Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus

Lisätietoja:

Aija Tasa, johtaja, puh. 050 327 2077