RAKLIn myöntämän tutkimusrahoituksen haku on käynnissä

26.08.2016

Etusijalla on rahoittaa sellaista toimintaa ja hankkeita, joilla on vahva kytkentä kiinteistöalan käytännön toimijoihin, kiinteistömarkkinoiden toimintaan tai niitä koskevaan kansainväliseen kehitykseen. Lisäksi hankkeiden tulee kehittää kiinteistösijoittamisen ja kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja toimintatapoja. Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen tulee jättää viimeistään 30.9.2016 joko postitse osoitteeseen:

RAKLI ry Annankatu 24, 2. krs., 00100 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen anssi.salonen(at)rakli.fi

Tutkimusrahoituksen painopistealueet

Sisällöllisesti etusijalla ovat seuraaviin painopistealueisiin liittyvät tutkimus- ja kehityshankkeet:

1. Kiinteistösijoittaminen ja -rahoitus

 • Kiinteistöt osana usean varallisuuslajin sijoitussalkkua
 • Kiinteistösijoitusportfolion johtaminen
 • Kansainvälinen kiinteistösijoittaminen
 • Kiinteistösijoitusten tuottojen mittaaminen ja johtaminen
 • Arvonmääritys


2. Kiinteistömarkkinat

 • Toimitila- ja asuntomarkkinoiden rakenne ja dynamiikka
 • Kiinteistömarkkinoiden informaatio, tunnusluvut ja niiden hyväksikäyttö
 • Markkinoiden analyysi ja sen menetelmät
 • Toimitila- ja asuntomarkkinoiden mallintaminen ja ennustaminen

3. Vuokramarkkinat ja vuokrausliiketoiminta

 • Vuokramarkkinoiden toiminta ja dynamiikka
 • Vuokran määräytyminen: tilatarjonnan ja kysynnän ajurit
 • Osamarkkinoiden muodostuminen: vuokramarkkinoiden alueelliset, määrälliset ja laadulliset taustamuuttujat

4. Kiinteistöalan asiakkuudet ja palvelumarkkinat

 • Asiakkuuksien johtaminenKäyttäjätarpeiden kehitys
 • Kiinteistöalan yhteistyö- ja palveluverkostot
 • Palvelumarkkinoiden rakenne ja toiminta: palvelujen johtaminen, palvelutarjonta, toimijat, kansainvälistyminen

5. Kiinteistö- ja toimitilajohtaminen

 • Kiinteistökohteen elinkaaren johtaminen
 • Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa
 • Kiinteistöjen teknisen kunnon ja arvon väliset yhteydet
 • Toimitilajohtaminen: strategiat, organisointi ja tunnusluvutKiinteistöinvestointien rahoitus- ja palveluyhteistyömallit (elinkaarimallit)

Lisätietoja RAKLIn myöntämästä tutkimusrahoituksesta:
Anssi Salonen, anssi.salonen(at)rakli.fi, 040 514 6181