Uusi elinkaarihankkeiden sopimusmalli on valmistunut

27.09.2013

Elinkaarihankkeiden sopimusmallin tavoitteena on ollut kehittää Suomen markkinoille vakiintunut toimintatapa talonrakennusalan kumppanuusmallien toteutukseen. Näin mahdollistetaan nopeampi ja edullisempi hankintaprosessi sekä alennetaan julkisten tilaajien kynnystä kumppanuusmallien käyttöön ja luomalla onnistuneita esimerkkejä erityyppisistä toimitilahankkeista. Myöhemmin on tarkoitus laatia vastaava malli myös infran hankkeisiin soveltuvaksi.

Mikä on elinkaarihanke?

Elinkaarihanke on korjaus- tai uudisrakennusinvestoinnin hankintatapa, jossa palveluntuottaja vastaa tilaajalle vähintäänkin hankkeen suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistöpalveluista pitkän sopimuskauden (yleensä 15-30 vuotta) ajan. Palvelusopimukseen voidaan sisällyttää myös esimerkiksi käyttäjäpalveluita sekä rahoituksen järjestämistä.

Miksi valita elinkaarimalli?

Elinkaarimalli mahdollistaa tilaajille hankkeiden tavanomaista nopeamman toteutuksen, innovatiiviset toteutusratkaisut ja sovitun mukaiset laadukkaat palvelut sekä sopimusajalta ennakoitavat kustannukset. Malli perustuu tilaajan ja palveluntuottajan väliseen kumppanuuteen. Elinkaarihankkeilla on mahdollista saada myös korjausvelka hallintaan.

RAKLI ja Kuntaliitto olivat mukana Käytännön kumppanuusmallit -kehitysprojektissa, jonka tuloksena valmistunutta aineistoa nähtiin tarpeelliseksi uudistaa. Syksyllä 2012 käynnistettiin Suomen Kuntaliitto ry:n, Rakennusteollisuus RT:n ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n yhteistyönä elinkaarisopimusmallihanke. Hankkeen ohjausryhmässä olivat edustettuina myös:

Helsingin kaupunki
Turun kaupunki
Espoon kaupunki
Skanska
Lemminkäinen
Destia
YIT
Suomalaiset oikeusjulkaisut SOJ Oy
Asianajotoimisto Castren&Snellman

Sopimusmallin tarkoituksena on toimia ohjeena ja tehostaa kumppanuusmallien käyttöä julkisella sektorilla sekä mahdollistaa yksityisen sektorin innovaatiot osana julkisia hankintoja.

Koska elinkaarimallit ovat tyypillisesti pitkäaikaisia kumppanuussopimuksia, sopimusmallia on tarkoitus edelleen kehittää ja päivittää vuosittain saatujen käyttökokemusten myötä. Valmistunut malli ei pidä sisällään rahoitusta, joten jatkossa on tarpeen tarkemmin selvittää muun muassa sen vaikutuksia mallin sisältöön.

Lisätietoja:
tekninen johtaja Ilpo Peltonen, 040 551 9404

Elinkaaripalvelusopimusmallin taustoitus
Elinkaarihankkeiden sopimusmalli
Liite 1: Palvelukuvaus, esimerkki sisällöstä luettelotasolla
Liite 2: PTS-suunnitelma, ohje laadintaa varten
Liite 4: Maksumekanismi, kuvaus pääperiaatteista
Liite 5: Käytettävyys- ja luovutuskuntovaatimusten kuvaus, pääperiaatteet
Liite 6: Laadunohjaus- ja valvontajärjestelmä, ohje laadunvarmistuksen ja -ohjauksen toimintamallin kuvaamiseen
Liite 7: Käyttöaste- ja käyttöaikataulukko, ohje
Liite 8: Vastuunjakotaulukon malli ja ohjeistus riskien käsittelystä