Vuokra-asunto-omistajat haluavat tehdä vuokra-asuntoja

22.01.2013

Ihmiset tarvitsevat nyt asuntoja. Myös elinkeinoelämän kannalta on olennaista riittävä asuntotarjonta pääkaupunkiseudulla. Krooniseksi muodostunut vuokra-asuntopula on suuri uhka talouden kehitykselle. Rakennusalan työttömyys on myös viime aikoina merkittävästi lisääntynyt ja suunta näyttää huolestuttavalta. Liiallinen sääntely ja rajoitukset ovat käytännössä lopettaneet ARA-vuokra-asuntotuotannon.

Nykyisen korkotukimallin tukielementin ja rajoitusten välillä on valtava epäsuhta. Asiasta on käyty paljon julkista keskustelua, mutta päätöksiä ongelman helpottamiseksi ei ole saatu aikaan. Ratkaisuja ei voi enää lykätä myöskään suhdannetilanteen näkökulmasta.

20-vuotisen korkotukimallin valmistelu aloitettava heti

RAKLI ja useat alan toimijat ovat esittäneet valtion tukemaan tuotantoon uutta 20-vuotista korkotukimallia. RAKLI vaatii, että ympäristöministeriön johdolla ryhdytään pikaisesti valmistelemaan 20-vuotista korkotukimallia, jotta vuokra-asuntopulaa voidaan helpottaa ja rakennusalan uhkaavasti lisääntyvää työttömyyttä ehkäistä. Mallilla on tarkoitus tuottaa pitkäaikaiseen vuokra-asuntokäyttöön tarkoitettuja vuokra-asuntoja ja se ytimenä ovat kohdekohtaiset 20-vuoden käyttö- ja luovutusrajoitukset. Mallin tukielementti olisi perinteistä korkotukea kevyempi ja valtiontaloudelliset vaikutukset siten alhaisemmat. Malli voitaisiin rajata koskemaan pääkaupunkiseutua ja suurimpia kasvukeskuksia, joissa kohtuuhintaisten asuntojen tarve ja pula ovat suurimmat. Useat RAKLIn jäsenet ovat ilmoittaneet sitoutuvansa lisäämään merkittävästi ARA-tuotantoa, mikäli uusi korkotukimalli saadaan aikaiseksi.

Rajoituksissa vain kohdekohtaiseen tarkasteluun

Uuden 20-vuotisen korkotukimallin lisäksi on kehitettävä myös yleishyödyllisyyslainsäädäntöä. Asia on kirjattu lukuisiin työryhmämietintöihin ja asiaa selvittämään nimetty niin sanottu Rossilahden työryhmä on myös jättänyt asiasta ehdotuksensa. RAKLI vaatii, että yleishyödyllisyyslainsäädännön kehittämistyö aloitetaan välittömästi. Tavoitteena tulee olla siirtyminen vain kohdekohtaisiin käyttö- ja luovutusrajoituksiin ja näiden keston lyhentäminen 20 vuoteen. Yhtiökohtaisista niin sanotuista ikuisista rajoituksista tulee luopua. Nämä aiheuttavat sen, että yhdenkin uuden kohteen rakennuttaminen yhtiöön jatkaa omistajayhtiön rajoituksia. Rajoituslainsäädännön lieventämisellä saataisiin merkittävästi lisättyä kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa.

RAKLI ja sen jäsenistö osallistuu mielellään 20-vuotisen korkotukimallin valmisteluun sekä yleishyödyllisyyslainsäädännön kehittämistyöhön.

Lisätietoja:
Aija Tasa, johtaja, Asunnot-toimiala, puh. 050 327 2077, aija.tasa(at)rakli.fi