Yhdessä tekeminen vaatii kulttuurin muutoksen

25.01.2013

Rakennuttajapäivien toinen päivä käsitteli uusia yhteistyömalleja. Jarkko Pallasaho Talent Vectiasta sanoi, että yhdessä saadaan aikaan enemmän kuin erikseen tehden, mutta onnistumisen on mahdollista vain, kun tavoite on selkeä ja kaikkia osapuolia palveleva. Verkoston johtamisessa tärkeää on innostaminen, suunnan näyttäminen ja innovointi. Kun nämä perusteet ovat kunnossa, voidaan hanke toteuttaa, sen etenemistä seurata ja projektia johtaa aktiivisesti. Pallasaho korosti kokonaiskuvan muodostamisen ja motivoinnin merkitystä erilaisissa yhteistoimintahankkeissa.

Harri Haapasalo Oulun yliopistosta totesi omassa puheenvuorossaan, että yksi este rakennusalan uudistumiselle on sopimuskäytännöissä. Meillä on totuttu sopimaan siitä, mitä tehdään, ei siitä, miten tehdään. Muutosta tähän suuntaan uusien toimintamallien käyttöönotto edellyttäisi. Integroidussa hankkeessa pitää päästä pidemmälle kuin vain totuttuun tapaan normiohjautumalla. Hankkeiden hallitun johtamisen kannalta huolellinen sidosryhmäanalyysi ja -suunnitelma ovat välttämättömät. Toimitusketjujen toimivuuden vuoksi oikean tiedon pitää olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja oikeassa muodossa.

Ei pidä tyytyä tekemään niin kuin aina ennen

Yleisö toi esiin sen, että Suomessa on totuttu rakentamaan vastakkainasettelun kulttuurilla. Jokainen ajaa omaa etuaan, kun taas esimerkiksi allianssimalli edellyttää asettumista yhteisen tavoitteen taakse. Haapasalo muistutti, että tekemällä aina samat asia kuin ennen on tehty, saadaan sama tulos kuin aina ennenkin. Kyösti Oasmaa Helsingin kaupungilta kertoi, että heillä on hyviä kokemuksia uuden ideoinnista RAKLIn klinikoilla. Niiden avulla on onnistuttu lisäämään yhteistä ymmärrystä ja luomaan verkostoja.

Kalasatama verkoston toiminta onnistui

Sami Korhonen Destiasta kertoi yhdestä Suomen vaativimmista hankkeista, Kalasataman sillan siirrosta kesällä 2012. Mukana oli useita toimijoita, joista keskeisimpiä olivat Destian lisäksi Helsingin kaupunki, HKL, SRV ja SITO. Erittäin haastavassa hankkeessa paljon työvaiheita piti tehdä pienellä alueella. Vaatimuksena oli nopea toteutus, eikä mitään yllätyksiä saanut tulla, minkä vuoksi mahdollisiin ongelmiin oli varauduttu ennalta. Suunnittelu aloitettiin vuotta ennen toteutusta, jotta kaikki menisi sujuvasti ja turvallisesti. Kun metroliikenne pysähtyi yhdeksäksi päiväksi, alkoi tarkan minuuttiaikataulun noudattaminen. Hanke oli loistava esimerkki siitä, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, piti paikkansa. Aikataulu piti täydellisesti.