Verohallinto: Rakentamisen tiedonantovelvollisuus -ohje on julkaistu

07.11.19

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48413/rakentamiseen-liittyv%C3%A4-tiedonantovelvollisuus/