13.12.Hallituksen esitys: Sijoitusten verosääntelyyn muutoksia
13.12.Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseen pitkäjänteinen malli
12.12.Helsinki Euroopan kahdeksanneksi kiinnostavin kaupunki kiinteistösijoittajien silmissä
11.12.Liikennevirasto on ensi vuoden alusta Väylä
11.12.Laki huoneistotietojärjestelmästä hyväksyttiin eduskunnassa
10.12.Urakkaohjelman asiakirjamalli päivitetty
05.12.Uusi tietosuojalaki voimaan vuoden 2019 alusta
04.12.Rakennusluokitus uudistuu – ja sen käyttö on entistä helpompaa
04.12.Investors Housen tytäryhtiö Dividend Houselle AIFM-toimilupa
04.12.Neuvostolta lopullinen vahvistus EU:n uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevien 2030-tavoitteiden tiukennuksiin
30.11.Helsingin kaupungin päästövähennysohjelma päätöksentekoon: 148 toimenpiteellä hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä
29.11.Liikenneviraston tutkimus: Tienkäyttäjät tyytymättömiä teiden kuntoon
29.11.Helsingin seudun MAL-sopimus edennyt tavoitteiden mukaisesti
29.11.Hallitus esittää sujuvampaa yhden luukun asiointia ympäristöön liittyvissä luvissa
29.11.Yhteisöjen verotus yksinkertaistuu – tulolähdejako poistuu
29.11.Uusiutuvan energian kulutus on saavuttanut fossiilisen energian
27.11.Yksinasuminen yleistyy osana väestörakenteen muutosta
22.11.Rahastoyhtiöiden kansallinen sääntely kevenee
22.11.Hallitus esittää lakia tukemaan pilaantuneiden alueiden puhdistamista
22.11.Liikennevirastosta tulee Väylävirasto – Viestintävirasto ja Trafi yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirastoksi
22.11.Sähkömarkkinat Pohjoismaissa saamassa uuden vision
21.11.Uusi asetus määrittelee pääväylien palvelutason maanteillä ja rautateillä
20.11.Lahti kahdeksan muun kaupungin kanssa Euroopan vihreä pääkaupunki 2021 -kilpailussa
20.11.Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman ensimmäisellä hakukierroksella rahoitusta 11 uudelle hankkeelle
20.11.Senaatti-kiinteistöt perustaa tytäryhtiön asemaseutujen kehittämiseen
19.11.Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä lausuntokierrokselle – tavoitteena tuottaa tietoa rakennusten ilmastovaikutuksista
16.11.Asunto-osuuskuntien kokeiluhankkeelle kehittämisrahaa ensi vuoden budjetissa
16.11.Valtion toimitilojen vuokrausperusteita kehittävä työryhmä aloitti työnsä
16.11.Hallitus esittää Digi- ja väestötietoviraston perustamista
15.11.Sisäilma-analytiikkaa kehittävä 720 Degrees Oy sai Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön apurahan

Tämä sivu on arkisto, eikä kaikkien linkkien toimivuutta voida taata.