Kiinteistöalan yhteiskunnallinen merkitys

RAKLI on teettänyt KTI Kiinteistötiedolla selvityksen kiinteistöalan yhteiskunnallisesta merkityksestä. Tavoitteena on kuvata ja havainnollistaa, mikä merkitys kiinteistövarallisuudella ja kiinteistömarkkinoiden toimivuudella on yhteiskunnalle: suomalaisille yrityksille, julkisyhteisöille ja kotitalouksille ja tätä kautta koko kansantaloudelle.

Raportti keskittyy ensisijaisesti kiinteistötoimialaan ja kiinteistömarkkinoiden toimintaan. Jonkin verran sivutaan myös rakennusalaa, jolla on tiivis kytkös kiinteistöalaan.

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys -selvitys (digiversio)
Kiinteistöalan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys -selvitys (pdf-tiedosto)

Lisätietoja:
Jyrki Laurikainen, toimitusjohtaja, RAKLI, puh. 040 844 2573
Mikko Soutamo, johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto, puh. 050 548 0480

KTI Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2016 -julkaisu