Kiinteistöomistajat Suomessa

Suurin kiinteistösijoittaja Suomessa vuoden 2016 lopussa oli Kojamo-konserni (ent. VVO-yhtymä Oyj), jolla on suoria kiinteistösijoituksia kotimaassa noin 4,3 miljardia euroa. Toisella sijalla säilyi suoraa kotimaista kiinteistösalkkuaan pienentävä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, jonka suorat kotimaiset kiinteistösijoitukset kotimaassa vähenivät vuoden aikana noin 3,3 miljardiin euroon. Kolmantena oli Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (noin 3,0 mrd euroa) ennen listattua kiinteistösijoitusyhtiötä Spondaa (2,9 mrd euroa). Tiedot on kerätty kyselystä suurimmille sijoittajille sekä myös yhtiöiden vuosikertomuksista.

Kymmenestä suurimmasta institutionaalisesta sijoittajasta (kiinteistöjen markkina-arvon perusteella) kaikki ovat RAKLIn jäseniä. Kaikkien instituutiosijoittajien suorien kotimaisten kiinteistösijoitusten markkina-arvo yhteensä on arviolta noin 15,6 miljardia euroa, RAKLIn jäsenten vastaava luku 14,7 mrd euroa, eli RAKLIn kattavuus on jopa lähes 95 % arvolla mitattuna.