RAKLIn vuokra-asuntobarometri osoitti nykyisen tilanteen olevan katastrofaalinen

RAKLI on tyytyväinen, että hallitus etsi kehysriihessään monipuolisia ratkaisuja asuntopoliittisten ongelmien ratkaisuun. Jatkotyöskentelyssä on varmistettava, että avaukset johtavat niille asetettuihin tavoitteisiin. RAKLIn maaliskuussa toteutetun vuokra-asuntobarometrin tulokset maalasivat synkän kuvan vuokra-asuntomarkkinoiden nykytilanteesta. Hallitukselta odotetaankin nyt reippaita toimia. Ongelmia aiheuttavat vuokra-asuntobarometrin vastaajien mukaan eniten tonttien ja rahoituksen huono saatavuus sekä rakentamismääräykset ja -kustannukset, joita kaikkia kehysriihessä käsiteltiin. Nykyiset tukijärjestelmät saivat vastaajilta myös paljon kritiikkiä. RAKLI toivoo hallituksen tekevän uudistusta yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, jotta asuntotarjontaa voidaan nyt tehtävillä ratkaisuilla lisätä mahdollisimman nopeasti.

Käynnistysavustuksen palautus käyttöön oikea ratkaisu

Käynnistysavustuksen käyttöönotto pääkaupunkiseudulla helpottaa investointipäätösten tekemistä ja lisännee tuotantoa nykyisessä heikossa suhdannetilanteessa. RAKLI kiinnittää huomiota siihen, että käynnistysavustuksen asuntokohtaisen suuruuden tulee olla riittävä ja sama kaikille toimijoille. Omavastuukoron laskeminen edelleen tukee tuotannon lisäämistä yhdessä käynnistysavustuksen kanssa. Käynnistysavustus helpottaa myös omarahoitusosuuden kattamista. Vuokra-asuntobarometri osoitti, että nykyisessä korkotilanteessa omavastuukoron puolittaminen ei ole ollut riittävä kannustin.

20-vuotinen korkotukimalli ripeästi voimaan

On tärkeää, että 20-vuotisen korkotukimallin valmistelussa otetaan huomioon alan toimijoiden näkemykset. Mallin tulee olla yleishyödyllisyyden ulkopuolella, jotta siitä tulee käyttökelpoinen ja aidosti toimijoita kiinnostava työkalu. Yleishyödyllisyyslainsäädännön uudistamisessa on tärkeää varmistaa, että lainsäädäntö selkiytyy merkittävästi ja että uudistukset vastaavat nykyajan tarpeita.

Asuntomarkkinoilla tarvitaan erilaisia asumisvaihtoehtoja. Kehysriihen linjauksessa ei nyt näy lainkaan valtion tukema asumisoikeustuotanto. Tärkeää on varmistaa, että pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa saadaan myös ASO-tuotantoa liikkeelle.

Rahoituksen ehtojen parantaminen tärkeää

Vuokra-asuntobarometrin mukaan asuntoinvestointeja lisäävien vastaajien määrä on viime keväästä alkaen vähentynyt. Rahoituksen saatavuus on heikentynyt vuoden takaisesta tilanteesta radikaalisti, minkä vuoksi on tervetullutta, että hallitus lupaa asuntopoliittisessa uudistuksessaan pohtia rahoituksen ehtoja useista näkökulmista. Tämä helpottanee osaltaan rahoituksen saatavuutta. Haasteellisessa tilanteessa on vuokratasojen kohtuullisena pysymisen kannalta tärkeää, että myös aravalainakannan ylihintaisten korkojen leikkaamiseen päädyttiin.

Rakentamismääräykset este vuokra-asuntotuotannolle

RAKLIn vuokra-asuntobarometrin vastaajat näkevät, että rakentamismääräykset vaikeuttavat vuokra-asuntorakentamista huomattavasti. Liki 80 prosenttia sanoo, että nämä vaikeuttavat rakentamista joko jonkin verran tai merkittävästi. On siis erittäin hyvä, että hallitus esitteli kehysriihessä keinoja rakennuskustannusten alentamiseen ja lupaa jatkaa normitalkoita nopealla aikataululla.

Vuokrissa lähestytään maksukyvyn rajaa

Vuokra-asuntobarometrin vastaajista yhä harvempi uskoo vuokrien nousevan ja nousun uskotaan lieventyvän jopa Helsingin pienissä asunnoissa. Tämän voidaan katsoa olevan merkki asukkaiden maksukyvyn rajan saavuttamisesta. Tässä tilanteessa on tärkeää, että hallitus kehysriihen pohdintojensa mukaisesti hakee ratkaisua myös asumistuen riittävyyteen.

Lisätietoja:
Aija Tasa, johtaja, RAKLI, puh. 050 327 2077
Helena Kinnunen, toimitusjohtaja, RAKLI puh. 050 555 8177

Lähde:
RAKLIn maaliskuussa 2013 toteutettu Vuokra-asuntobarometri. Barometri toteutettiin nyt yhdeksättä kertaa, ja siihen vastasi 79 vuokra-asuntomarkkinoiden asiantuntijaa (vastausprosentti 33). Vastaajista 39 prosenttia edustaa yksityisen sektorin asuntosijoittajia, 22 prosenttia kunnallisia vuokrataloyhtiöitä ja 15 prosenttia viranomaistahoja. Yhteensä kyselyyn vastanneet tahot omistavat ja hallinnoivat noin 320 000 vuokra-asuntoa. Barometrikyselyn toteutti RAKLIn toimeksiannosta KTI Kiinteistötieto Oy.