RAKLIn vuokra-asuntobarometri:

Kasvukeskusten vuokra-asuntotuotanto ei pysy kysynnän lisääntymisen vauhdissa

RAKLIn vuokra-asuntobarometrin mukaan nyt rakennetaan runsaasti, mutta tarjonnan lisäyksen ei kuitenkaan katsota olevan riittävää suhteessa pääkaupunkiseudun asuntotarpeen kasvuun. Jotta tuotantoa voitaisiin lisätä, vaativat vastaajat lisää tontteja, joustavampia tukimuotoja ja kevyempiä rakentamismääräyksiä.

Barometriin vastanneet vuokra-asuntomarkkinoiden asiantuntijat ennustavat pienten asuntojen vuokrien jatkavan nousuaan. Kaikki vastaajat odottavat pienten asuntojen vuokrien nousevan Helsingissä seuraavan vuoden aikana. Espoossa nousua ennakoi hieman alle ja Vantaalla hieman yli 90 prosenttia vastaajista. Nousu painottuu edelleen voimakkaasti pieniin asuntoihin: kaksi kolmasosaa vastaajista ennakoi suurten asuntojen vuokrien pysyvän pääkaupunkiseudulla ennallaan.

Kaikkien kasvukeskusten pienten asuntojen vuokraodotuksissa nytkähdys ylöspäin

Myös Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa ja Oulussa pienten asuntojen vuokrien nousuodotukset ovat nyt vahvempia kuin kertaakaan aikaisemmin sitten syksyn 2011. Tampereella nousuodotukset ovat suunnilleen pääkaupunkiseudun tasoa, kun yli 90 prosenttia vastaajista arvioi vuokrien nousevan. Oulun näkymät pysyttelevät kasvukeskusten maltillisimpina, mutta myös Oulussa huomattavasti aiempaa suurempi osuus – yli 40 prosenttia – vastaajista odottaa nyt vuokrien nousua. Tampereella suurten asuntojen vuokrien näkymät ovat lievästi parantuneet: enemmistö uskoo niiden pysyvän ennallaan, mutta pientä nousua ennakoiviakin on jo jonkin verran. Muissa pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kasvukeskuksissa suurten asuntojen vuokrien laskuun uskoo useampi vastaaja kuin niiden nousuun.

Vuokra-asuntojen tarjonta kasvaa, mutta ei riittävästi

Vuokra-asuntobarometrin vastaajat odottavat vuokra-asumisen suosion jatkavan kasvuaan. Neljä viidestä arvioi omien vuokra-asuntoinvestointiensa määrän lisääntyvän tulevan vuoden kuluessa. Vastaajista lähes 90 prosenttia odottaa kasvua vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotarjontaan, johon etenkin asuntorahastojen, mutta myös instituutiosijoittajien sekä kiinteistösijoitusyhtiöiden arvioidaan investoivan aikaisempaa enemmän.

Valtion tukeman asuntokannan kasvuun uskoo joka toinen asiantuntija. Tämän vuoden loppuun saakka voimassa olevaa omavastuukoron alennusta arvioi hyödyntävänsä alle kolmannes vastaajista. Vastaajat peräänkuuluttavat uudelta hallitukselta joustavampia rahoitusehtoja ja esimerkiksi toimivaa kymmenen vuoden välimallia. Kysyttäessä valtion tukien toimivuudesta kolme neljästä vastaajasta arvioi tuotannon tukemisen olevan kysyntätukia tehokkaampi keino kohtuuhintaisen asuntotarjonnan lisäämiseen.

Rakennuskustannukset nousussa

Huolimatta talouden yleisistä synkeistä tunnelmista barometrin vastaajat ennakoivat rakentamisen kustannusten nousevan seuraavan vuoden aikana. Yleisimmin nousua odotetaan tarvikkeiden ja materiaalien hintoihin. Yli 40 prosenttia vastaajista odottaa myös työvoimakustannusten nousevan. Rahoituskustannusten osalta isompi osuus vastaajista odottaa rahoituksen hinnan nousevan kuin laskevan.

Lisätietoja:
Aija Tasa, johtaja, RAKLI ry, puh. 050 327 2077
Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto, puh. 040 555 5269

Lisätietoa RAKLIn jäsenille:
Vuokra-asuntobarometrin keskeiset tulokset

Tiedote perustuu RAKLIn vuokra-asuntobarometrikyselyyn, jota KTI Kiinteistötieto Oy on toteuttanut vuodesta 2009 alkaen. Kyselyyn vastasi tällä kertaa 63 vuokra-asuntomarkkinoiden asiantuntijaa. Vastaajista noin kolmannes edustaa yksityisen sektorin vuokra-asunto-omistajia, 19 prosenttia kunnallisia vuokrataloyhtiötä ja kahdeksan prosenttia opiskelija-asuntoyhteisöjä. Yhteensä barometrin vastaajien edustamat organisaatiot omistavat noin 265 000 vuokra-asuntoa. Loput vastaajat ovat muun muassa viranomaisia, alan järjestöjen edustajia sekä palveluntuottajia.