Pätevyydet

Kiinteistöjohdon sertifiointi KJs

Sertifioinnilla pyritään kiinteistö- ja rakennusalan kehittämiseen, liiketoiminnan tehostamiseen ja alan asiakkaiden parempaan palveluun, joka johtaa myös alan arvostuksen parantamiseen.

Sertifiointi ohjaa sertifioitavien valmiuksia kiinteistöliiketoiminnan ymmärtämiseen ja johtamisen osaamiseen sekä korostaa kehitys- ja muutosorientoituneisuutta.

Kiinteistöjohdon sertifiointi

Muut pätevyydet

Rakennuttajien pätevyydet (RAP ja RAPS)
Talonrakennustyön sekä maa- ja vesirakennustyön valvojien pätevyydet (PV, RV ja YV)
Kiinteistöala, Tuotantojohto, Valvojat ja Rakennuttajat, FISE 
Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet, FISE
Pätevöitetyt vihertyön valvojat
AKA Auktorisoitu Kiinteistöarvioija
RALA-sertifioidut yritykset   
Pääsuunnittelu ja suunnittelu  
Energiatodistukset 

Koulutus

RAKLIlla on yhteistyösopimus Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen Kiinkon kanssa siitä, että RAKLI osallistuu aktiivisesti Kiinkon kiinteistö- ja rakentamisalan täydennyskoulutuksen sisällön kehittämiseen. Koulutuksen osa-alueina ovat muun muassa sijoittaminen, rahoitus, hankinta, rakennuttaminen ja vuokrausliiketoiminta.

Tärkeimmät koulutusohjelmat, joiden suunnitteluun tai toteuttamiseen RAKLI osallistuu, ovat:

Rakennuttamiskoulutus: RAP, RAPS ja KUP

Rakennuttajien pätevöitymisjärjestelmässä on kaksi pätevyystasoa: rakennuttajan pätevyys RAP, joka merkitsee kykyä toimia hankkeen vetäjänä ja rakennuttamisen perustaitojen hallitsemista, ja vanhemman rakennuttajan pätevyys RAPS, joka merkitsee kykyä toimia hankkeen vetäjien esimiehenä ja hallita vaativien rakennuskohteiden rakennuttamista.

Infran kunnossapidon johtaminen, KUP, on koulutusohjelma, jonka tavoitteena on lisätä infran tilaajien ja palveluntuottajien välistä vuoropuhelua. Ohjelma on suunnattu infran kunnossapitoa tarjoaville palveluntuottajille, kuten urakoitsijoille ja konsulteille, sekä palveluiden tilaajille.

Lisätietoja Kiinkon järjestämistä rakennuttamisen pätevöittämisohjelmista

Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen PGP

Ohjelma päivittää, laajentaa ja syventää kiinteistöalan johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien osaamista ja valmentaa alan muutosten hallintaan.

Lisätietoja PGP:stä

Tulevaisuuden johtaja

Ohjelma on kiinteistö- ja rakennusalalle räätälöity liikkeenjohdollinen koulutusohjelma, joka antaa valmiudet toimia johtotehtävissä alan kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Ohjelma on osa Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Avance MBA-ohjelmaa. Lisäksi Tulevaisuuden johtaja -koulutusohjelma on Kiinteistöjohdon sertifiointilautakunnan hyväksymää liikkeenjohdollista koulutusta, jota tarvitaan kiinteistöjohtajan KJs-sertifikaattia haettaessa.

Lisätietoja Tulevaisuuden johtaja -koulutuksesta