Liki neljäkymmentä vuotta kokemusta

RAKLI on ollut merkittävä kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttaja vuodesta 1977 alkaen. Toiminta alkoi rakennuttajien edustajana, Suomen rakennuttajaliittona, mikä edelleen luo tukevan pohjan RAKLIn roolille tilaaja- ja hankintaosaamisen suunnannäyttäjänä. Vuonna 1997 Helsingin kiinteistönomistajat liittyivät mukaan, ja kiinteistöjohtamisen näkökulma RAKLIssa vahvistui. Liiton nimenä oli tuolloin Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry.

Vuonna 2006 laajentuminen jatkui, kun tehtiin päätös Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry yhdistymisestä RAKLIin. Vuoden 2007 alusta RAKLI on edustanut koko rakennetun ympäristön omistajia, heidän edustajiaan ja käyttäjäorganisaatioita. Vuosina 2007-2013 käytössä oli nimi Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. Laaja-alaisuutensa ansiosta liitolla on ainutlaatuisen monipuolinen kokonaiskuva alan ja suomalaisen toimintaympäristön kehityksestä.