RAKLI - jäsenten verkottaja

RAKLIn toimialat ovat asuminen, toimitilat sekä yhdyskunta ja infra. Näillä on kullakin omat jäsenorganisaatioiden edustajista koostuvat johtoryhmänsä, jotka nostavat keskusteluun ja kehityksen kohteeksi alansa ajankohtaisia kysymyksiä.

Jäsenet ovat kattavasti edustettuina myös RAKLIn toimikunnissa, jotka vievät oman toimialueensa asioita eteenpäin. Toimikunnat ovat sijoittaminen ja rahoitus, käyttö ja ylläpito sekä rakennuttaminen. Johtoryhmä- ja toimikuntatyöskentely tarjoavat jäsenyrityksille erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa kiinteistö- ja rakennusalan toimintaan.

Toimialajohtoryhmät

Asunnot
Toimitilat
Yhdyskunta ja infra

Toimikunnat

Käyttö ja ylläpito
Rakennuttaminen
Sijoittaminen