Teemaverkostot RAKLIn jäsenille – Mikä teema sinua kiinnostaa?

RAKLI kokoaa teemaverkostoja, joiden avulla haluamme palvella entistä paremmin entistä useampaa jäsenorganisaatiossamme työskentelevää henkilöä. Ilmoittautumalla mukaan teemaverkostoon saat ensimmäisten joukossa tiedon, kun meillä on tilaisuuksia tai tiedotettavaa valitsemaasi teemaan liittyen. Verkostojen lopulliset aiheet ja määrä päätetään sen mukaan, mitkä eniten kiinnostavat jäseniämme.

Teemaverkostoon liittyminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden olla ajan hermolla ja osallistua alan kehittämiseen juuri sinua kiinnostavasta näkökulmasta ja valitsemallasi panoksella. Toimintatavat hioutuvat sen mukaan, mitä kunkin verkoston jäsenet haluavat yhdessä tehdä.

Ilmoita kiinnostuksen kohteistasi meille alla olevan linkin kautta. Samalla voit myös tehdä ehdotuksia teemaverkostoista, jos sinulla on toiveita käsiteltäviin aihepiireihin liittyen.

Ilmoittaudu tästä

Teemaverkostot

Asunnot
Painotuksena asumiseen ja asuntovuokraukseen liittyvät kysymykset kuten asumisen tukilainsäädäntö, huoneenvuokralainsäädäntö, Hyvä Vuokratapa sekä hyvä asuminen ja vuokra-asumisen imago

Infra
Väylästön tietomallintamisen edistäminen, infrarakentamisen sekä käytön ja ylläpitokäytäntöjen seuraaminen ja kehittäminen

Kiinteistösijoittamisen kansainväliset verkostot
Ryhmä kokoaa suomalaisissa EPRAn (The European Public Real Estate Association) ja INREVin (The European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles) jäsenorganisaatioissa työskentelevät henkilöt sekä kansainvälisestä yhteistoiminnasta kiinnostuneet. Puitteet yhteistyölle muodostaa EREF-verkosto (The European Real Estate Forum)

Kauppa ja palvelut
Kaupan, palvelujen ja logistiikan toimijoiden verkosto vaikuttamiseen, kehittämiseen sekä tiedon ja kokemusten vaihtoon; painopisteitä kaupan, palveluiden ja liikkumisen murros ja liike sekä palvelutilojen tulevaisuus

Maankäytön suunnittelu
Painotuksia mm. kiinteistönomistajien ja maankäytön suunnittelijoiden vuorovaikutuksen parantaminen sekä sujuvien maankäytön prosessien ja kaupungistumiseen liittyvän MAL-kokonaisnäkemyksen edistäminen

Next Generation
Verkosto kokoaa alle 40-vuotiaat KIRA-alan tulevaisuuden tekijät keskustelemaan, verkostoitumaan ja luotaamaan alan kehitystä ja tulevaisuutta.

Oppimisympäristöt
Ryhmä oppimiskiinteistöjen omistajille ja kehittäjille; painopisteitä oppimisen prosessit ja niitä tukevat tila- ja palvelukonseptit sekä olemassa olevien tilojen kehittäminen

Rakennuttaminen
Ryhmä kokoaa asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin rakennuttajat; painotuksena on rakentamisen laatua ja tuottavuutta edistävät rakennuttajan toimenpiteet sekä ennakoitavan ja tarkoituksenmukaisen sääntelyn edistäminen

Sijoittaminen ja rahoitus
Painotuksia mm. tuloksellisen ja kestävän kiinteistösijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden liiketoimintaympäristön kehittäminen niin toimintatapojen kuin säädösympäristön osalta sekä markkinoiden kehityksen seuraaminen

Teollisuuskiinteistöt
Verkosto teollisuuden toimitilajohtajille; painotuksena sekä tietotyötyöympäristöjen että teollisten tilojen kehittäminen

Terveydenhoidon kiinteistöt
Ryhmä sairaala- ja terveydenhoitokiinteistöjen omistajille; painotuksena terveydenhoidon palveluprosessit ja tilat sekä nykyisten tilojen ja palvelukonseptien kehittäminen

Tietotyöympäristöt
Verkosto vaikuttamiseen, kehittämiseen sekä tiedon ja kokemusten vaihtoon; painopisteitä strateginen työympäristöjohtaminen, tila- ja palvelustrategiat, tila- ja palvelukonseptit, työn tekemisen tapojen tunteminen ja lisäarvon muodostuminen

Uudistuminen ja digitalisaatio
Ryhmä kiinteistö- ja rakentamisalan toiminnan, palveluiden ja rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyvästä uudistumisesta kiinnostuneille painotuksena kehityksen ennakointi ja seuraaminen sekä mahdollisuuksien hyödyntämisen ja kokeilujen vauhdittaminen

Ilmoittaudu tästä