RAKLI - Tilaa elämälle

RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset. Jäsenemme ovat asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin omistajia, rakennuttajia ja käyttäjiä tai näiden ammattimaisia edustajia. Yhdessä varmistamme, että Suomessa on tilaa hyvälle elämälle.

RAKLI on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja. Järjestö on mukana varmistamassa, että suomalainen toimintaympäristö kehittyy suotuisasti. RAKLI tarjoaa tietoa muun muassa kiinteistö- ja rakentamisalasta, sen suhdanteista ja muutoksista sekä parhaista käytännöistä. Olemme myös tilaajia edustava osapuoli alan neuvottelupöydissä. Yksi toimintamuodoistamme on klinikat, joilla pureudutaan johonkin ajankohtaiseen aiheeseen. Kattavan osallistujajoukon kesken pohditaan parhaita käytännön ratkaisuja konkreettisissa hankkeissa. Jäsenillemme tarjoamme ajankohtaisia tietoiskuja muun muassa Aamukahvi Annankadulla -tilaisuuksissamme.

RAKLIn strategia 2018-2020

Toimialat ja toimikunnat

RAKLIn toimialat ovat asunnot, toimitilat sekä yhdyskunta ja infra. Näillä on kullakin omat jäsenyritysten edustajista koostuvat johtoryhmänsä, jotka nostavat keskusteluun ja kehityksen kohteeksi alansa ajankohtaisia kysymyksiä. Jäsenet ovat kattavasti edustettuina myös RAKLIn toimikunnissa, jotka vievät oman toimialueensa asioita eteenpäin. Nämä ovat sijoittaminen ja rahoitus, käyttö ja ylläpito sekä rakennuttaminen. Johtoryhmä- ja toimikuntatyöskentely tarjoavat jäsenyrityksille erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa kiinteistö- ja rakennusalan toimintaan.

RAKLIn toimintamallikuvaus

Yhteistyö

RAKLI on mukana kiinteistö- ja rakentamisalan keskeisissä verkostoissa. Olemme muun muassa alan yhteisiä asioita edistävän Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin perustajajäsen.

www.kirafoorumi.fi

RAKLIn jäseniä ovat Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry, Rakennuttajatoimistojen liitto RTL ry ja Toimitilajohtamisen yhdistys FIFMA ry. Näiden neljän asiamiestoiminta hoidetaan RAKLIssa.

www.kauppakeskusyhdistys.fi
www.opiskelija-asunnot.fi
www.rtlry.fi  
www.fifma.org

Green Office

RAKLI kuuluu WWF:n Green Office -verkostoon.