Tilaa elämälle

Rakennuttajat työturvallisuuden edistäjinä

Rakennusalan työturvallisuuden eteen on viimeisen kymmenen vuoden ajan tehty paljon. Rakennuttajat ovat kiinnittäneet huomiota erityisesti työmaiden TR-mittausten toteuttamiseen osana ennakoivaa työturvallisuutta. Edistyneemmät tahot ovat linkittäneet työturvallisuuden mittareita esimerkiksi vastuullisuusraportteihinsa.

Rakennuttajat työturvallisuuden edistäjinä

Tilaa elämälle

Ookkona Oulusta? Oulu oppimisympäristöjen teemaverkoston tarkasteltavana

Elämme hienoa aikaa oppimisympäristöjen saralla. Haasteet ovat suuret, mutta mahdollisuudet vieläkin suuremmat. Nyt on hyvä aika ravistella niin, että Suomi pysyy maailman kartalla edelleen loistavana ja muiden ihailemana oppimis- ja koulutusmaana. Nyt on kuitenkin myös mahdollisuus epäonnistua ja vaarantaa lastemme tai nuortemme tulevaisuus. Muutos ja siinä onnistuminen vaativat meiltä kaikilta keskittymistä aiheeseen ja sen erityispiirteisiin. RAKLIn oppimisympäristöt teemaverkosto pyrkiikin omalta osaltaan auttamaan haasteiden kääntämisessä mahdollisuuksiksi järjestämällä oppimisympäristövierailuja mitä mielenkiintoisimpiin ja opettavaisimpiin kohteisiin. Tällä kertaa kohteina olivat Oulun yliopisto, Hiukkavaaran monitoimitalo ja Talvikankaan koulu.

Ookkona Oulusta? Oulu oppimisympäristöjen teemaverkoston tarkasteltavana

Tilaa elämälle

Vaikeita valintoja, yksinkertaista keskustelua

Asunnon ja kumppanin valinnat ovat elämän isoimpia päätöksiä. Lauri Lehtoruusu pohtii blogitekstissään, mikä yhdistää tapaa, joilla näitä ruoditaan julkisessa keskustelussa. Vastaako tämä tapa oikeaa koettua todellisuutta – vai yksinkertaistaa sitä suotta? Julkisen keskustelun ja valintojen välillä on takaisinkytkentä, kun ympäröivä diskurssi heijastuu ihmisten päätöksiin. Pahimmillaan yksinkertaistava diskurssi voi johtaa yksinkertaistuviin valintoihin – sitä saa mitä tilaa!

Vaikeita valintoja, yksinkertaista keskustelua

Tilaa elämälle

Vastaako yhteistilojen sääntely niiden kysyntää?

Yhteiset tilat, jaetut tilat, varastokopit ja korttelikahviot – asuminen ei rajaudu vain asunnon seinien sisälle, vaan asunnon toimintoja täydennetään erilaisilla asunnon ulkopuolisilla lisätiloilla. Nämä tilat on katsottu siinä määrin oleellisiksi, että niiden rakentamista jopa edellytetään. Pääkaupunkiseudulla kaavamääräykset usein velvoittavat rakentamaan yhteistiloja ja jopa määrittelevät niiden kokoa ja sijaintia.

Vastaako yhteistilojen sääntely niiden kysyntää?

Tilaa elämälle

Anssi Koskenvesa: Paremman laadun puolesta

Rakennusalaan liittyvissä keskusteluissa on noussut jo melkoisen pitkään keskiöön alan pirstaleisuuden mukanaan tuomat erilaiset toimintatavat, oman edun tavoitteluun ohjaavat ansaintalogiikat sekä epävarmuudesta johtuva ylimitoitettu riskeihin varautuminen. Kun edellä mainittuihin yhdistyy puutteet projektin, suunnittelun ja tuotannon johtamisen käytännöissä, on seurauksena valtaisa tarve uudistaa toimintatapoja parantaaksemme rakentamisen tuottavuutta, turvallisuutta ja laatua.

Anssi Koskenvesa: Paremman laadun puolesta