Tilaa elämälle

Aija Tasa: Elämän peruspilarit - terveys, koti ja työpaikka

30.04.15 / Tasa Aija

Useimmille meistä tärkeimpiä asioita elämässä ovat perheen lisäksi hyvä terveys, sopiva työpaikka ja oma koti. Ennen ja jälkeen vaalien on käyty paljon keskustelua kahteen ensimmäiseen liittyvistä sotesta ja työelämän kehityksestä, mutta vähemmän asuntopolitiikasta. Viimeistään nyt, kun hallituksen strategisten linjausten valmistelu on käsillä, pitää tämä näkökulma ottaa vahvasti neuvottelijoiden agendalle.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla meillä on pulaa asunnoista, joihin ihmisillä olisi varaa. Tämä estää jo monella työn perässä muuttamisen, mikä on todellinen hidaste elinkeinoelämän nousulle. Kun palkkoihin ei ole odotettavissa isoja korotuksia, pitää meidän löytää keinot asumisen hintatason laskemiseen.

En usko, että kohtuuhintaisuus onnistuu vain valtion tuella. Etenkään, kun meillä ei nykytilanteessa ole varaa tukipottia juurikaan paisuttaa. On siis otettava käyttöön laaja repertuaari keinoja, muun muassa sääntelyn ja sen aiheuttamien kustannusten perkaaminen sekä tonttitarjonnan reipas lisääminen. Kun tarjonta saadaan kysyntää vastaavalle tasolle ja turhat kulut pois prosessin kaikista vaiheista, on myös hintojen nousun pysäyttäminen mahdollista.

Valtion tukeman tuotannon osalta nykymallin ehtoja on uudistettava ja hyödynnettävä kussakin tilanteessa toimivat keinot tuotannon lisäämiseksi. Nyt ainakin täytetakauksen ja tähän määräaikaisesti liitetyn käynnistysavustuksen ja takausprovision perimättä jättämisen yhdistelmä tuntuu olevan riittävän kannustava.

Hintatason ohella hallituksen huolenaiheena pitää ehdottomasti olla lähiöidemme kehittämisen ja viihtyisyyden takaaminen. Tämän eteen on päättyneellä hallituskaudella jo tehty hyvää työtä ja käyty yli hallintorajojen laaja-alaista keskustelua, jota tulee ehdottomasti jatkaa. On tärkeää, että kaikilla asuinalueilla voidaan tarjota nykystandardeja vastaavaa asumista ja palveluja. Esimerkiksi korjausrakentamisen tapoja pitää kehittää niin, että asuntoja voidaan uudistaa asukkaiden maksukyvyn puitteissa. Uusi urbanisaatio on jo todistanut, että kaupunkimainen asuminen on ihmisille mieluisaa, joten lähiöiden aktiivinen uudistaminen ja niiden imagon positiivisesta kehittymisestä huolehtiminen on erittäin tärkeää.

Yksi murhe kaupungistumisen edetessä voi olla segregaation lisääntyminen. Tästä on muualta huonoja esimerkkejä ja meidän pitää olla jatkuvasti aktiivisia negatiivisen kehityksen estämisessä. Asuinalueita täytyy kehittää yhteistyössä niin, että ne tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia asumiseen. Kun samalla alueella tarjotaan erilaisia asumisvaihtoehtoja, on sen vetovoima helpompi turvata. Tässä mielessä meidän pitää myös varoa tekemästä sellaisia ratkaisuja, jotka leimaisivat tiettyjä asuinalueita tai taloja jopa lopullisesti. Näin käy, jos asukaskunta on liian yksipuolista ja sosiaaliset ongelmat kasautuvat.

Pelkäänpä, että esimerkiksi poliittisessa keskustelussa esillä ollut vuokrasopimusten määräaikaisuus valtion tukemassa tuotannossa voisi toteutuessaan johtaa negatiiviseen kierteeseen. Uhka pätkäasumisesta ei motivoi tarttumaan parempaa palkkaa tarjoaviin työtilaisuuksiin, jos tulojen nousu voi johtaa kodin menettämiseen.

Vaalien alla kaikki puolueet lupailivat suunnan käännöstä ja reippaita otteita. Toivon, että tämä realisoituu vaalikauden aikana myös konkreettisina asuntopoliittisina päätöksinä. Asuminen on jokapäiväistä ja sen vuoksi myös töitä sen edellytysten parantamiseen on tehtävä jatkuvasti.

Aija Tasa
Johtaja, asuminen