Tilaa elämälle

Aija Tasa: Keinoja vuokra-asuntotarjonnan lisäämiseen on tarjolla - Otetaan ne käyttöön!

27.03.15 / Tasa Aija

RAKLIn vuokra-asuntobarometri lupaa hyvää – investointihalua on ja kysyntää asunnoille riittää etenkin pääkaupunkiseudulla. Erityisesti vapaarahoitteisten asuntojen tuotanto on kasvussa, mutta myös valtion tukemaa tuotantoa on nyt tulossa.

Kiitos tästä kuuluu näkemykseni mukaan määräaikaisille kannustimille. Erityisesti yleishyödyllisyysosion ulkopuolella oleva täytetakauksen ja tähän nyt määräaikaisesti liitetyn käynnistysavustuksen ja takausprovision perimättä jättämisen yhdistelmä tuntuu olevan toimijoiden näkökulmasta riittävän kannustava. Malliin sisältyy vuokra-asuntokäyttövelvoite, ei muita rajoituksia. Tämä osoittaa, että kun palaset loksahtavat kohdilleen, tuotantoa syntyy.

Haastankin muutaman viikon päästä työnsä aloittavaa hallitusta tekemään suhdanneluonteisia toimia, joilla asuntotarjontaa saadaan lisättyä, sillä tarve kohtuuhintaiselle asumiselle kasvaa kaupunkiseuduilla edelleen. Ja selvää on, että asuntotarjonnan lisääminen edistää myös asumisen kohtuuhintaisuutta. Tarvitsemme esimerkiksi muutaman vuoden jatkoajan 20-vuotisessa valtion takausmallissa parhaillaan käytössä oleville edellä mainituille parannuksille, eli asuntokohtaiselle käynnistysavustukselle ja takausprovision perimättä jättämiselle. Suhdanneluonteista tukea pitäisi kohdistaa erityisesti sinne, missä asunnoille on eniten kysyntää ja tarpeen voidaan arvioida jatkuvan myös tulevaisuudessa, jolloin myös riskit valtion takausvastuun realisoitumisesta ovat vähäiset.

Nyt olisi otollinen hetki myös pitkän korkotukimallin uudistamiselle. Erityisesti huomiota tulisi mielestäni kiinnittää siihen, että tukea maksettaisiin koko laina-ajalta, lyhennysohjelman takapainotteisuutta vähennettäisiin ja omavastuukorko olisi markkinaehtoiseen rahoitukseen nähden kilpailukykyinen. Omistajien pitää pystyä ylläpitämään kiinteistöjään vastuullisesti ja korjauksiin on voitava varautua riittävästi, ettei meitä tulevaisuudessa odota todellinen valtion tukeman kannan korjauspommi. Ensioireita tästä on valitettavasti jo nähtävissä.

Asuntopoliittisia ratkaisuja tehtäessä tarvitaan kokonaisvaltaista ajattelua ja tarkkaa harkintaa. Myös valtion tukijärjestelmän kokonaisuudistusta olisi syytä edelleen selvittää. Edellä esitin jo muutamia ajatuksia siitä, kuinka tarjontatukia voitaisiin kehittää kannustavammiksi. Kysyntätukien osalta on tärkeää varmistaa, että taso on riittävä. Asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen enimmäistasojen pitäminen ajan tasalla on haastavaa, kun vuokrat kohoavat ylläpitokustannusten nousun seurauksena.

Asumisen kustannukset muodostuvat hyvin monesta tekijästä ja kohtuuhintaisuutta ei voida tai ei ole järkevää tavoitella vain valtion tuella. Olennaista yhtälön toteutumisessa on rakentamiskelpoisten tonttien saatavuus ja hinta sekä rakentamisen kustannukset ylipäätään. Kustannuksia aiheuttavia rakentamis- ja kaavamääräyksiä onkin arvioitava kriittisesti ja prosesseja joustavoitettava. RAKLIn tavoitteena on kevään 2015 aikana käynnistää rakentamisen kustannuksiin pureutuva selvitys.

Vuokra-asuntomarkkinoiden asiantuntijoiden tuoreimmat näkemykset markkinatilanteen kehittymisestä voit lukea RAKLIn vuokra-asuntobarometrista.

Aija Tasa
Johtaja
Asunnot-toimiala

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä