Tilaa elämälle

Aija Tasa: Nyt työstetään kauden 2017-2025 energiatehokkuussopimusta

22.05.15 / Tasa Aija

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkein vapaaehtoinen tapa todentaa eri toimialoilla saavutettua energiansäästöä. Kiinteistöalalle sopimus tuli vuonna 2010 ja ensimmäisenä siihen liitettiin vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma. Toimitilakiinteistöille suunnattu ohjelma otettiin käyttöön 2011.

Vapaaehtoisilla energiatehokkuussopimuksilla kannustetaan toimijoita säästämään energiaa EU-tason vaatimusten mukaisesti ilman, että tätä säädellään valtiovallan taholta laeilla. Tällä hetkellä toimitilojen toimenpideohjelmaan liittyneille on myös tarjolla tukea energiatehokkuuden parantamistoimiin. Kyseessä on erittäin tärkeä työkalu, jonka kehittämisessä RAKLI on aktiivisesti mukana. Nyt on oikea hetki tuoda esiin näkemyksiämme siitä, millainen mittaaminen ja raportointi toimii ja mikä taas ei.

Nykyinen energiatehokkuussopimuskausi päättyy vuoden 2016 lopussa, ja neuvottelut uusista sopimuksista ovat nyt käynnissä. Neuvotteluissa sovitaan siitä, miten EED-direktiivin Suomelle vuoteen 2020 asettamat energiansäästötavoitteet saavutetaan. Energiatehokkuussopimukset toimivat keskeisenä välineenä saavutettujen säästöjen raportoimisessa Euroopan komissiolle. Parhaillaan käytävissä sopimusneuvotteluissa on keskusteltu kansallisen sopimuskauden venyttämisestä yli direktiivin asettaman määräajan aina vuoteen 2025 asti, jotta työ energiatehokkuuden parantamisen eteen olisi riittävän pitkäjänteistä.

Suunnitelmissa on, että organisaatiot voivat halutessaan laskea niin sanotun varhaiskauden (2010/2011-2016) säästön hyödykseen uudessa mallissa silloin, kun se on niille eduksi. Välitavoitteeksi vuodelle 2020 on ehdotettu tällöin seitsemän prosentin säästöä, ja vuoteen 2025 mennessä pyritään 10,5 prosentin pottiin. Uusina liittyjinä mukaan tulevat organisaatiot tavoittelevat vastaavasti ensin neljän ja sitten 7,5 prosentin säästöä kauden aikana.

Kuva: Energiavirasto

Itse edustan RAKLIa kiinteistöalan neuvotteluissa työryhmän puheenjohtajana sekä kiinteistöalan puitesopimuksen ja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman asiantuntijana. Mikko Östring puolestaan kuuluu ryhmään toimitilakiinteistöjen edustajana. Muut neuvotteluosapuolet ovat Energiavirasto ja ympäristöministeriö. Mukana on myös seurantaa käytännössä hoitava Motiva.

RAKLI järjestää syksyllä Aamukahvi Annankadulla –tilaisuuden, jossa keskustellaan uudesta kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksesta. Otamme Mikon kanssa myös jatkuvasti vastaan palautetta nykyjärjestelmän toimivuudesta ja sen kehitystarpeista. Tavoitteena on se, että järjestelmä uudistuksen jälkeen palvelisi paremmin myös liittyjien tiedontarpeita.

Nyt Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmissa on mukana noin 60 alan toimijaa. Toiveemme on, että joukko on vuoden 2017 alusta alkaen vielä huomattavasti kattavampi, jotta kokonaiskuva alan energiatehokkuuden parantamisen eteen tekemästä työstä välittyy oikein.

Aija Tasa
johtaja, asuminen