Tilaa elämälle

Aija Tasa: Politiikkaa politiikan vuoksi vai todellisia ratkaisuja?

02.10.15 / Tasa Aija

Nyt jos koskaan tarvitaan aktiivista asuntopolitiikkaa. Väkeä tulee kaupunkeihin kiihtyvällä tahdilla sekä muualta Suomesta että ulkomailta, talous on tiukkaa, kilpailukyky rapistuu ja elinkeinoelämä tarvitsee lisää työvoimaa. Sipilän hallitus lupaa asuntotuotannolle ja sen kohtuuhintaisuudelle sekä hyvää että huonoa. On kuitenkin vaikea hahmottaa, millainen kokonaisuus esitetyistä, eri suuntiin menevistä palasista muodostuu, ja millä mekanismilla kaavaillut toimet lisäävät tuotantoa.

Yksi eniten puhetta herättänyt hallitusohjelman kirjaus liittyy sääntelyn purkamiseen. Tämä on todella hyvä asia, koska säännöksiä vähentämällä ja prosesseja joustavoittamalla voidaan varmasti karsia rakentamisesta turhia kustannuksia ja nopeuttaa hankkeiden etenemistä. On tärkeää tunnistaa juuri ne säädökset, jotka eniten jarruttavat tarpeellisia toimia ja pitää huolta siitä, että säädösten kehittämisen lisäksi tulkinnat yhdenmukaistuvat ja tukevat tavoitteiden saavuttamista. Tämä edellyttää myös uudenlaista rohkeutta sekä päättäjiltä että valmistelijoilta. RAKLIssa teemme parhaillaan omaa osuuttamme näissä talkoissa tutkimalla klinikalla asuntorakentamisen kustannuseroja Suomessa ja Itävallassa sekä teettämällä selvityksen asemakaavamääräysten todellisista kustannusvaikutuksista.

Hallituksen kaavailema, uusi kymmenvuotinen välimalli voi ehtojen onnistuessa tuoda kaivattua vilkkautta asuntorakentamiseen. Kohdekohtaisiin rajoituksiin siirtyminen voi myös lisätä kiinnostusta valtion tukemaa tuotantoa kohtaan. On mielenkiintoista nähdä, miten nämä asiat etenevät käytännön toteutukseen, ja kuinka herkällä korvalla alan näkemyksiä otetaan huomioon.

Hallitusohjelmassa on kuitenkin myös monta esitystä, jotka toimivat asuntotuotannon lisäämistavoitetta vastaan ja nostavat asumisen hintaa. Kun toisaalla luvataan sääntelyn purkamista kautta linjan, toisaalla lisätään määräyksiä ja hallinnollista työtä. Alan jo pariin kertaan tyrmäämät omakustannusvuokran määräytymiseen puuttuminen ja tasauksen rajoittaminen ovat ilmestyneet uudelleen asuntopolitiikan agendalle. Nämä lisättynä omille varoille laskettavan koron alentamisella uhkaavat vähentää rajusti sekä valtion tukemaa uudistuotantoa, että olemassa olevan kannan peruskorjauksia. On todella harmillista, että hallitus puuttuu näin vastuullisen kiinteistönomistamisen perusteisiin. Ennen kaikkea tämän tyyppiset muutokset olemassa olevaan järjestelmään vaikeuttavat merkittävästi asuntorakennuttajien toimintaa ja nakertavat luottamusta, kun reunaehdot eivät ole ennakoitavissa.

Valmistelin alkuviikosta esitystä valtion tukeman tuotannon ja kohtuuhintaisuuden yhteydestä. On väärin pitää näitä synonyymeinä, koska meidän on pakko saada asumisen hintaa alas kaikilla osamarkkinoilla omistusmuodosta riippumatta. Tätä enemmän minua kuitenkin huolestuttaa se, että samat ongelmat ovat olleet esillä jo monissa aikaisemmissa esityksissäni vuosien ajan. Jotta asuntomarkkinat saadaan siihen kuntoon, että ne voivat aidosti tukea elinkeinoelämän kasvua, tarvitaan tiivistä yhteistyötä toimien valmistelussa ja ennen kaikkea luottamusta kaikkien osapuolten välillä.

Tosiasia on, ettei meillä ole varaa rakentaa entistä kalliimpia koteja ostovoimansa ja maksukykynsä kanssa jo valmiiksi kamppaileville ihmisille. Tarvitsemme asumisen innovaatioita ja tahtoa kehittää asioita yhdessä. Olisiko nyt oikeasti aika alkaa tehdä pitkälle tulevaisuuteen ulottuvaa, uskaliasta ja laajakatseista asuntopolitiikkaa sen sijaan, että säädetään järjestelmää yksi ruuvi kerrallaan ja pahimmillaan vinksautetaan kokonaisuus kumoon?

Aija Tasa

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä