Tilaa elämälle

Aija Tasa: Toimivassa vuokrasuhteessa on hyvä elää

19.03.14 / Tasa Aija

Vuokralla asuminen on kansainvälisesti yleistä ja arvostettua. Suomessa vuokralla asumista on viime aikoina totuttu pitämään lähinnä väliaikaisena nuorten asumismuotona, ja asumisen unelmana on pidetty oman kodin omistamista. Tilanne on kuitenkin muuttumassa ja vuokra-asuminen on suurissa kaupungeissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, yleistynyt. Vuokralla asuminen sopii erilaisiin elämäntilanteisiin ja se on asunnon omistamista joustavampaa. Vuokra-asumisen suosion voidaan odottaa lähivuosina vielä lisääntyvän johtuen muun muassa kaupungistumisesta, maahanmuutosta ja perhekokojen muutoksesta. Tämä myös moninkertaistaa vuokrasuhteiden määrän.

Jokainen vuokrasuhde muokkaa kuvaa vuokra-asumisesta sekä vuokralaisen että vuokranantajan osalta. Julkisuudessa esitetyt ikävät yksittäistapaukset saattavat sinällään pitää paikkansa, mutta valtaosa vuokrasuhteista on erittäinkin hyviä ja toimivia. Niissä osapuolten välillä vallitsee luottamus ja avoin vuorovaikutus. Vuokralaisia ja vuokranantajia edustavat järjestöt ovat jo pitkään tehneet yhdessä töitä tällaisten vuokrasuhteiden edistämiseksi. Tästä on osoituksena muun muassa yhdessä sovitut hyvän vuokratavan mukaiset pelisäännöt.

Hyvän vuokratavan tarkoituksena on edesauttaa ongelmattoman ja toimivan vuokrasuhteen luomisessa, sen jatkuvassa hoitamisessa sekä asianmukaisessa päättämisessä. Hyvän vuokratavan mukaan toimivat vuokralainen ja vuokranantaja noudattavat reiluja pelisääntöjä ja ottavat huomioon molempien näkemykset. Kun näin menetellään jo sopimusta tehtäessä ja mahdollisista muutostarpeista keskustellaan avoimesti, ollaan jo pitkällä toimivassa vuokrasuhteessa.

Erimielisyyksiä voi toki esiintyä, kuten kaikissa sopimussuhteissa, mutta noudattamalla Hyvän vuokratavan mukaisia pelisääntöjä, ne voidaan toivottavasti ratkaista ilman riitaa. Hyvä ja toimiva vuokrasuhde on sekä vuokralaisen että vuokranantajan etu. Se takaa sen, että vuokralaisen on hyvä asua ja elää kodissaan, ja että vuokranantaja voi harjoittaa vuokraustoimintaa pitkäjänteisesti.

Tutustu Hyvään vuokratapaan

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä