Tilaa elämälle

Aija Tasa: Vauhtia vuokra-asuntotuotantoon - sääntelyn purkamista odotetaan

11.09.15 / Tasa Aija

Tarve vuokra-asunnoille kasvaa koko ajan. Heikko taloustilanne lisää osaltaan kysyntää ja myös asenteet ovat muuttuneet vuokra-asumista suosivammiksi. RAKLIn vuokra-asuntobarometrin vastaajat arvioivatkin vuokra-asumisen imagon parantuneen. Haasteena on lisätä asuntotuotantoa tässä tilanteessa tarpeeksi.

Barometrin vastaajien tunnelmat näyttävät rakentamisen ohjauksen osalta olevan hieman aiempaa myönteisempiä. Hallitusohjelman lupaukset sääntelyn purkamisesta ja hankkeiden käynnistymisen joustavoittamisesta toivotetaan tervetulleiksi, eikä rakentamismääräysten uskota enää haittaavan rakentamista aivan yhtä paljon kuin aikaisemmissa kyselyissä.

Vanha tuttu este hiertää kuitenkin edelleen kivenä rakennuttajien ja kiinteistönomistajien kengässä: tontteja ei ole saatavilla tarpeeksi. Tai vaikka tontteja löytyisikin, ne eivät käytännössä ole rakentamiskelpoisia. Tonttikysymyksen kannalta ratkaisevaa on se, että hallitusohjelman kirjaukset liikenneratkaisujen ja asuntotuotannon kaavoituksen yhteensovittamisesta realisoituvat ripeästi. Onkin hyvä että MAL-aiesopimusten valmistelu etenee nyt rivakasti.

Kuten barometrin tuloksista nähdään, on pääpaino vuokra-asuntotuotannossa tällä hetkellä voimakkaasti vapaarahoitteisten kotien rakentamisessa. Usko julkisten tuki- ja rahoitusmuotojen tehokkuuteen on vastaajien keskuudessa pikku hiljaa hiipunut. Uusia tukimuotoja on luvattu, mutta niistä ei ole apua kohtuuhintaisen asumisen haasteita ratkaistaessa, jos ehdot eivät ole kilpailukykyiset.

Barometri osoittaa tuotannon kasvavan ja suunnan olevan siis oikean. Nyt täytyy varmistaa, että lupaukset sääntelyn joustavoittamisesta lunastetaan ja käyttötarkoituksenmuutoksia sujuvoitetaan, jotta kaikki tila saadaan tarpeelliseen käyttöön.

Tutustu vuokra-asuntobarometrin tuloksiin

Aija Tasa

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä