Tilaa elämälle

Aija Tasa: Vuokra-asuntotarjontaa lisättävä

12.09.14 / Tasa Aija

Elokuussa asuntomarkkinoiden asiantuntijat vastasivat jo kahdennentoista kerran toteutettuun RAKLIn vuokra-asuntobarometriin. Barometri vastauksissa nousee esiin lukuisia vuokra-asuntotuotannon esteitä. Asiat ovat tuttuja ja niiden ratkaisemiseksi on tehty erilaisia toimenpiteitä, mutta työtä vielä riittää. On selvää, että pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa tarvitaan riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja, jotta voidaan luoda edellytyksiä työvoiman liikkuvuudelle, elinkeinoelämän toimivuudelle sekä taloudelliselle kasvulle. Erityisesti vuokra-asuntotuotannon määrä on ollut liian alhainen jo pitkään, ja asuntopula on etenkin pääkaupunkiseudulla pahentunut jatkuvasti. Toimivien asunto- ja vuokra-asuntomarkkinoiden edellytyksenä on luonnollisesti riittävä asuntotarjonta.

Ensimmäinen edellytys asuntotarjonnan lisäämiselle on riittävä ja tarkoitukseen soveltuva tonttitarjonta. On erittäin hienoa, että Helsingin seudun kunnat ja valtio solmivat elokuussa sopimuksen asuntotuotannon sekä infrastruktuurihankkeiden edistämisestä. Se luo hyvän pohjan ratkaista tonttiongelmaa ja kehittää alueesta myös palveluiltaan sekä liikenneyhteyksiltään toimivan kokonaisuuden, mikä takaa arjen sujumisen. Kun tätä sopimusta viedään käytäntöön, pitää tontteja kaavoittaa tasapuolisesti eri asumismuodoille monipuolisten asumisen vaihtoehtojen turvaamiseksi.

Tärkeää asuntotuotannon lisäämisen kannalta on myös rakentamisen kustannuksia ja sitä kautta asumisen hintaa nostavien kaava- ja rakentamismääräyksien kriittinen tarkastelu. Korkeat rakennuskustannukset ovat johtaneet muun muassa siihen, että uudistuotannon vuokrataso on aivan liian korkea. Liian yksityiskohtaisesta sääntelystä ja ohjauksesta pitää päästä joustaviin tulkintoihin ja prosesseihin, jossa aidossa vuorovaikutuksessa eri osapuolten kanssa löydetään parhaat ratkaisut. Pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä yli miljoona kerrosneliötä tyhjää toimistotilaa. Sen muuttamista asunto- tai muuhun käyttöön pitää edistää. Olennaisinta on rakentamis- ja kaavamääräysten joustava tulkinta sekä tehokkaat prosessit, joilla asioita viedään reippaasti eteenpäin. Kuhunkin kohteeseen soveltuvia ratkaisuja on löydettävä niin energia-, esteettömyys- kuin autopaikka- ja väestönsuojamääräystenkin osalta. Rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia nostavat osaltaan myös useat kuntien ja valtion veropäätökset.

Erilaisia asumismuotoja ei pidä nähdä kilpailijoina toisilleen. Tarvitsemme erilaisia asumisen vaihtoehtoja: sekä vapaarahoitteista että tuettua vuokra-asuntotuotantoa, omistusasumista ja asumisoikeusasumista Monipuolinen asuntovalikoima lisää myös osaltaan asumisen laatua, kun jatkuvan pulan sijaan asunnon etsijällä olisi oikeasti erilaisia vaihtoehtoja valittavana omalla asumisen urallaan.

Pidän myös tärkeänä 20-vuotisen korkotukimallin aikaansaamista aidosti kilpailukykyisillä ehdoilla laajentamaan valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon tuotevalikoimaa. Vain aidosti toimijoita kannustavilla ehdoilla malli voi myös käytännössä lisätä vuokra-asuntotuotantoa ja tuoda alalle kaivattuja uusia toimijoita. Elokuussa lausunnolla olleesta versiosta on syytä karsia pois turha hallinnollinen byrokratia.

Jotta asunto-ongelma ratkeaisi, tarvitaan aitoa tahtoa ja yhteistyötä. Ongelmien ja haasteiden sijaan pitää nähdä mahdollisuuksia. RAKLI on mielellään mukana talkoissa miettimässä ratkaisuja asuntotuotannon lisäämiseen. Syksyn aikana tulemme käynnistämään näihin asioihin pureutuvan klinikan.

Yhteistyössä on voimaa!

Lämmintä syksyä,

Aija Tasa

RAKLIn Vuokra-asuntobarometrin tuloksia