Tilaa elämälle

Anssi Salonen: Vaihtoehtorahastojen maailmasta

16.06.16 / Salonen Anssi

Kiinteistösijoittamista ohjataan monella direktiivillä, lailla ja asetuksella. Yksi kokonaisuus on laki vaihtoehtorahastojen hoitajista, joka tuli voimaan vuonna 2014. Kuten moni muukin kotimainen laki nykyään, pohjaa tämäkin EU-direktiiviin (mainittakoon, että arvioiden mukaan vain noin 25-35 % eduskunnan säätämistä laeista on puhtaasti kansallisia).

Usein direktiivien ollessa kyseessä keskustellaan liian tarkasta säätelystä ja sen sopimattomuudesta paikallisiin olosuhteisiin. Vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja (Alternative Investment Funds) ja niiden hoitajia säätelevä direktiivikään ei ole tästä poikkeus. Senkin yhteydessä kuulee usein kriittisiä kommentteja muun muassa sen sovellettavuudesta kiinteistösijoittamiseen (alun perin direktiivillä haluttiin suojella sijoittajia hedge fundeihin liittyviltä mahdollisilta haitoilta) tai Suomen kokoisille markkinoille.

RAKLI on osaltaan koonnut jäsenistönsä voimat ”ennakoitavan ja tarkoituksenmukaisen sääntelyn” edistämiseksi. Kuten edellisessä blogissani kirjoitin, järjestimme työpajan näkemyksien kartoittamiseksi, ja olemme jatkaneet vuoropuhelua viranomaisten suuntaan.

Esille nousseita kohtia ja tulkintoja ovat muun muassa soveltamisalan rajaus, hakulupamenettely kiemuroineen, hallinnon järjestämisen työläys, markkinoinnin rajoitteet ja kehittyvä digitaalinen raportointi. Finanssivalvonta on toiminut hyvänä keskustelukumppanina näissä käytännön asioissa. Kokoamalla RAKLIn jäsenten monipuoliset kokemukset lain piirissä toimimisesta, saamme kerättyä erittäin konkreettisia ja toivottavasti toteuttamiskelpoisia parannusehdotuksia sekä kotimaisille että eurooppalaisille päätöksentekijöille.

Haluankin kiittää valtiovarainministeriötä avoimesta ja vuorovaikutteisesta valmistelusta toimintaa säätelevien lakien valmistelussa ja vuosihuollossa. Yhdessä saamme entistä paremman toimintaympäristön ja tilaa ammattimaiselle kiinteistöomistukselle.

Anssi Salonen
projektipäällikkö

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä