Tilaa elämälle

Erkki Aalto: Resursseja pommiloukkujen rakentamisen sijaan kyberriskien torjuntaan

12.12.16 / Aalto Erkki

On selvää, että väestön suojaamiseen kannattaa varautua. Siitä on hyvä esimerkki väestönsuojat, jotka ovat aikoinaan pelastaneet lukuisten suomalaisten hengen. Maailmassa on kuitenkin moni asia muuttunut ja siksi nämä aikanaan erittäin tarpeelliset väestönsuojat vaikuttavat nykyisin enemmän ongelmalta kuin ratkaisulta. Se on varmasti monelle yllätys. Pitkään uskoin itsekin, että ”pommisuojat” ovat aina välttämättömiä.

Olen työni puitteissa kauan hakenut vastauksia siihen, että mitä hyötyä väestönsuojista voisi olla erilaisissa vaaratilanteissa.

Mitä enemmän asiaa pohtii sitä vahvemmin päätyy siihen, että väestönsuojat ovat nykyään enemmän ongelma kuin ratkaisu.

Tässä yksinkertaista pohdintaa aiheesta.

Turvallisuusympäristö ja turvallisuuden tunne ovat heikentyneet terrorismin, muuttoliikkeen, hybridisodankäynnin, kyberuhkien ja kansainvälisten jännitteiden lisääntymisen myötä. Väestönsuojista ei kuitenkaan ole todellista apua näihin uhkakuviin, vaikka ne näyttävätkin lisäävän perusteetonta turvallisuudentunnetta.

Jos Euroopan turvallisuus olisi parannettavissa rakentamalla väestönsuojia Suomen tapaan, suitsuttaisi kansainvälinen media Suomea väestönsuojien huippumaana ja maahamme rynnisi väestönsuojaosaamista hakevien virta. Tämä ei kuitenkaan ole todellisuutta eikä Suomessakaan ole perusteita väestönsuojien rakentamispakolle.

Eikö terroriuhkatilanteessa vaara pikemminkin lisääntyisi, jos ihmisiä ohjattaisiin väestönsuojiin? Mieleen nousee ajatus, että väestönsuojiin ahtautuneet ihmiset olisivat pahimmillaan terroristeille houkuttelevia kohteita, ”pommiloukkuja”.

Räjähdys-, kemikaali- tai ydinonnettomuusvaaran osalta väistö vaikuttaa usein luontevimmalta ratkaisulta, mistä esimerkkeinä Vihtavuoren räjähdysvaaratilanteeseen samoin kuin Fukushiman ydinonnettomuuteen reagointi.

Kyberriskit ovat kasvussa. Niitä on torjuttava ja niiden toteutumiseen on varauduttava. Väestönsuojista ei tähän kuitenkaan ole apua.

Vaikuttaa siltä, että julkista keskutelua ja päätöksentekoa ohjaa nykyaikaisen maanpuolustuksen ja väestönsuojelun sijaan vanhentuneen väestönsuojaliiketoiminnan suojelu.

Mikä voisi oikeasti olla sellainen tilanne, jonka tullen valtiojohto tai käytännön pelastustoimesta vastaavat antaisivat väestölle käskyn siirtyä väestönsuojiin? Kuinkahan monta vapaaehtoista väestönsuojaan menijää löytyisi tosipaikan tullen. Asiaa on hyvä tarkastella omalta ja läheisten kannalta.

Olisi parasta tuoda väestönsuojia ja niiden käyttöä koskevat näkökulmat avoimesti tiedoksi ja pohdittaviksi.

Väestönsuojeluun on panostettava, mutta väestönsuojien rakentaminen on rajallisten resurssien haaskausta. Suomessa olisikin nyt luovuttava väestönsuojien yleisestä rakentamisvelvoitteesta ja panostettava huomattavasti lisää kyberriskien torjuntaan. Keskeinen asia on varmistaa maan elinkelpoisuus ympäri vuoden. Se edellyttää sitä, että energiaa ja vettä on saatavana ja, että keskeisten teknisten järjestelmien toiminta varmistetaan kaikissa olosuhteissa.

Luopuminen mennyttä aikaa edustavasta väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta ja panostaminen kyberriskien torjuntaan olisi hieno tapa toimeenpanna hallitusohjelman linjauksia digitalisaation, kohtuuhintaisen asuntotuotannon sekä hallinnollisen taakan keventämisen osalta ja samalla pienentää talouden kestävyysvajetta.

Erkki Aalto
kehitysjohtaja

Suomessa väestönsuojia on noin neljä miljoonaa kerrosneliömetriä ja niihin mahtuisi nelisen miljoonaa ihmistä. Jos väestönsuojien nykyarvoksi otetaan esim. 1000 euroa/ kem2, se tarkoittaisi 4 miljardia euroa.

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä

16.12.16

Ei lisää väestönsuojia

Hei!
Olen samaa mieltä Erkki Aallon kanssa väestönsuojien tarpeellisuudesta nykytilanteessa. Väestönsuojien pois jättäminen parantaa kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista. Kaupunkien keskusta-alueilla pitää kaavoituksella myös vähentää autopaikkavelvoitetta. Tulevaisuudessa omien autojen käyttö tulee vähenemään selvästi.