Tilaa elämälle

Erkki Aalto: Terveisiä tulevalle hallitukselle - rakennettu Suomi tarvitsee yhteisen kehityssuunnan

17.04.15 / Aalto Erkki

Odottelen mielenkiinnolla, millaisia linjauksia uudelta hallitukselta on tulossa. Maalikuussa julkaistiin ministeriöiden kansliapäälliköiden näkemys siitä, mitkä ovat Suomen keskeisimmät haasteet vuosina 2015-2019. Iso osa niistä koskettaa myös kiinteistö- ja rakentamisalaa. Rakennettu ympäristö on vaalikeskusteluissa jäänyt varsin ohuelle käsittelylle ja toivon, että tähän tulee hallituksen linjauksissa ja toimeenpanosuunnitelmissa korjaus. Hyvinvointi ja kilpailukyky jäävät pelkiksi haaveiksi ellemme pidä huolta siitä, että meillä on toimiva rakennettu ympäristö.

Virkamiehet pitävät Suomen tulevaisuuden kiperimpinä ongelmina digitalisaation vähäistä hyödyntämistä, eriarvoistumisen kasvua, osaamisperustan murenemista sekä liikenteen infrastruktuurin ja rakennuskannan rappeutumista. Ongelmina nähdään myös bio- ja kiertotalouden vauhdittamisen vaikeus, liian hidas ilmastonmuutoksen hillintä, julkisen talouden kestävyys, kilpailukyvyn heikkeneminen, korkea työttömyys, yhteiskunnallisen luottamuksen rapautuminen sekä turvallisuuden ylläpitämisen vaikeutuminen.

Asunto-, liikenne- ja energiapoliittisten päätösten on oltava sellaisia, että ne mahdollistavat kiinteistö- ja rakentamisalalle järkevän toimintaympäristön. Eriarvoistuminen kasvaa, jos emme pysty riittävän nopeasti reagoimaan kaupungistumisen haasteisiin ja samalla myös suitsimaan uudisrakentamisen, korjaamisen ja ylläpidon kustannuksia. Liikennejärjestelmiä pitää kehittää kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti – sujuvaa arkea tukien. On tärkeä muistaa, kuinka suuri osa kansallisvarallisuudestamme on kiinni kiinteistöissä ja infrastruktuurissa – yli 70 prosenttia. Niiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen on tärkeää panostaa ajoissa, ettemme jatkossa joudu tuhlaamaan rajallisia resursseja kalliisiin hätäratkaisuihin.

Lisäraha ei kuitenkaan ole ratkaisu, vaan meidän pitää pystyä kohdentamaan resurssit entistä viisaammin, nostamaan tuottavuutta ja hyödyntämään innovaatioita. Eli kuten alan ROTI-raportissa sanotaan: vähemmällä, enemmän ja parempaa.

Energiatehokkuuden parantaminen ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat jokapäiväistä toimintaa kiinteistö- ja rakentamisalalla. Kun tässä teemassa edetään, on tärkeää varmistaa sääntelyn toimivuus käytännössä ja riittävä tila innovaatioille sekä alan vapaaehtoisille toimille, jotka on osoitettu tehokkaiksi. Digitalisaation laajempi hyödyntäminen tarjoaa varmasti meidänkin alallemme paljon hyviä ratkaisuja, joilla toimintaa saadaan tehostettua ja palvelua parannettua.

Julkisen talouden kestävyyden vahvistaminen ja Suomen kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttävät meiltä rohkeita ja kaukonäköisiä ratkaisuja. Rakennetun ympäristön fyysinen ja taloudellinen massa on valtava. Innovaattoreille riittää haasteita, kun etsimme tapoja vastata yhteiskunnan muutoksiin riittävällä nopeudella. Kiinteistöjen omistusrakenteita ja tulevaisuutta pitää tarkastella ennakkoluulottomasti.

Meillä on alana halua olla mukana talkoissa ja kehittää Suomesta seuraavan hallituskauden aikana entistä viihtyisämpi ja kilpailukykyisempi asuin- ja toimintaympäristö.

Toivotan hallitukselle onnea ja rohkeutta sekä vahvaa valtakirjaa suomalaisilta.

Erkki Aalto
kehitysjohtaja, RAKLI ry
Kansallisen ennakointiverkoston jäsen

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä