Tilaa elämälle

Erkki Aalto: Tilausta plusenergialle

12.01.14 / Aalto Erkki

RAKLI on pureutunut energiahaasteisiin usean klinikan avulla. Onnelanpolku ja Soininen klinikoilla kehitettiin rakennusten energiaratkaisuja. Östersundom-klinikalla paneuduttiin alueellisiin energiaratkaisuihin, palveluihin ja liiketoimintamalleihin. Energia- ja ekotehokkuutta on käsitelty usealla muullakin klinikalla. Ymmärrys ja tieto ovat kehittyneet samalla, kun niitä viety käytäntöön. Ja täydentyvät edelleen nyt, kun kiteytämme Plusenergia-klinikan tuloksia.

Raikkaan pakkassään paukkuessa on helppo arvostaa lämpimiä sisätiloja – ne tarjoavat hyvää tilaa elämälle. Tilojen ja veden lämmitykseen, valaistukseen ja lukuisten sähköisten laitteiden ja järjestelmien käyttöön tarvitaan tulevaisuudessakin energiaa, vaikka nollaenergiarakennuksista puhutaan ja edelläkävijät ovat niitä jo tehneetkin. Ensi vuosikymmenellä uusien rakennusten on oltava lähes nollaenergiarakennuksia.

Tärkein resurssi kestävän kehityksen mukaisten alueiden ja rakennusten luomisessa on aivoenergia. Klinikat ovat osoittaneet, että sitä löytyy. Kun kokoamme yhteistyöllä aivoenergian ja kohdistamme sen viisaasti niin Suomella on hyvä ja kestävä energiatulevaisuus.

Mistä nollaenergiarakennukset tehdään?

Ne tehdään energiatehokkaista konsepteista, toimivista alueista, rakenteista, tekniikasta ja palveluista. Ne saadaan henkiin plusenergialla.

Kaukolämpö lämmittää Suomessa noin 200 miljoonaa kerrosneliömetriä, joka vastaa noin 45 prosenttia koko rakennuskannasta. RAKLIn jäsenten kiinteistöistä valtaosa on kaukolämmön piirissä. Tästä syystä Plusenergia-klinikan kohteeksi on valittu kaukolämpöalueet, joita voisi olla parempi ryhtyä kutsumaan lähilämpöalueiksi. Hyvä, viisas ja kestävä energiatulevaisuus Suomelle on ylätavoitteena. Plusenergia-klinikan tavoite kiteytettiin muotoon "energiahyvät kaupungit".

Plusenergia – mitä se on

Plusenergia on hyvää, hyödyllistä ja kestävän kehityksen mukaista. Se vähentää päästöjä ja se on uusiutuvaa tai uudelleen käytettävää. Se on resurssiviisaasti tuotettua ja hyödynnettyä. Se on kokonaisoptimaalista. Se on kotimaista, eli omissa käsissä. Se on kaikkien kannalta pitkässä juoksussa edullista: win-win-win. Sitä on helppo hankkia ja sen saatavuus on turvattua. Se on älykästä. Se on jatkuvasti kehittyvää. Sen ytimenä ovat yhteistyö ja aivoenergia.

Tätä kiteytämme parhaillaan Plusenergia-klinikan tulosraporttiin, joka ilmestyy näillä sivuilla kevään aikana.

Uutinen Plusenergia-klinikan tulosseminaarista

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä

22.01.14

Plussaa

"Sen ytimenä ovat yhteistyö ja aivoenergia."

Hyvä kiteytys!

22.01.14

Energiahyvät kaupungit

Kiitos Erkki ja RAKLI. Klinikat ovat erinomainen työväline ”Energia hyvän” kaupungin energiatehokkuus- ja hiilijalanjälkitekijöiden esille tuomisessa. Klinikkatyöpajat herättävät ajatuksia ja ravistelevat katselemaan vaihtoehtoja omaa havaintopistettä ja –sektoria laajemmin. Yhtä totuutta ei ole, vaan tekijät ovat vuorovaikutuksessa erilaisten kaupunkiin liittyvien intressien ja intressiryhmien kannalta. Keskustelusta syntyy näkemyksiä, ymmärrystä ja myös tervettä hämmennystä, joka voi parhaimmillaan johtaa uusien oivallusten esilletuloon. Olemme Lahdessa hyödyntäneet klinikoiden raportteja, joista kaupungit ja kunnat, yritykset ja tutkimusta tekevät tahot ovat kiinnostuneita. Avoimia kysymyksiä on eri tahoilla paljon ja nämä raportit ja klinikkatyöpajat auttavat löytämään vastauksia. – Vesa Ijäs, Lahden Seudun Kehity LADEC Oy