Tilaa elämälle

Helena Kinnunen: Elävä kaupunki tarvitsee toimintaa

14.01.14 /

Ihmisten ja yritysten mieltymyksiä eivät arjessa ohjaa kaavoitus tai rakennusluvat. Tämän vuoksi jälkimmäisten on mukauduttava ensin mainittuihin, eikä toisin päin. Yhteiskuntamme on jatkuvassa muutoksessa - työn tekemisen, asioinnin ja asumisen tavat mullistuvat.Tässä muutosvauhdissa on myös kaupunkikehityksen ja tilatarjonnan pysyttävä, mikä edellyttää joustavuutta ja kykyä ennakoida tulevaa. Kaupunkirakenne ei voi jämähtää paikalleen, kun tarpeet ja kysyntä erilaisille tiloille muuttuvat.

Yhtenä esimerkkinä muutoksesta voi mainita toimistojen ylitarjonnan. Tätä on aiheuttanut vuosituhannen alun runsas rakentaminen, mutta vielä enemmän yritysten halu tehostaa ja tarkoituksenmukaistaa tilankäyttöään. Tilaa tarvitaan aiempaa vähemmän ja suurin kysyntä kohdistuu uuteen ja moderniin tilakantaan, joka vastaa parhaiten pinnalla oleviin joustavuuden ja energiatehokkuuden vaatimuksiin. On odotettavissa, ettei tyhjien tilojen määrä tule merkittävästi vähenemään, minkä vuoksi tähän kaupunkikehittämisen haasteeseen on tartuttava ripeästi ja avoimin mielin. Elävä kaupunki tarvitsee toimintaa, ei tyhjiä, rapistuvia tiloja.

Laajapohjaisella julkisen ja yksityisen sektorin sekä asukkaiden yhteistyöllä voidaan rakentaa sellaiset toimintamallit, joilla pystytään turvaamaan kaikkien tarpeita vastaava yhdyskuntakehitys. Julkishallinnolla on tärkeä rooli visionäärinä ja muutoksen mahdollistajana. Kiinteistöalan toimijat voivat omalta osaltaan ennakoida tulevaa ja arvioida muutosten käytännön vaikutuksia asukkaiden tuodessa esiin kaupunkilaisten näkökulman. Kun meiltä kaikilta löytyy halua, voimme yhdessä tehdä yhä parempaa tilaa elämälle.

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä