Tilaa elämälle

Helena Kinnunen: Hyvät tavat kunniaan

14.05.14 /

Me kaikki muistamme lapsuudestamme, kuinka meille on opetettu hyviä tapoja. Ne ovat meille tuttuja ja hyvien tapojen merkitys on selvä. Ei ole hyvän tavan mukaista puhua ruoka suussa, hyviin tapoihin kuuluu tervehtiä, kun tullaan kylään tai on hyvän tavan mukaista kiittää, kun saa jotakin. Myös lainsäädännössä viljellään ahkerasti hyvää tapaa. On hyvää kauppatapaa, hyvää rakennustapaa, hyvää välitystapaa ja hyvää vuokratapaa muutamia mainitakseni. Näiden sisältö onkin jo paljon epäselvempi, tulkintaan tarvitaan juristeja, ja käräjäoikeudet eri puolilla Suomea selvittelevät, mikä kunkin hyvän tavan varsinainen sisältö on. Ja kaikkihan me tiedämme, miten yllättäviä käräjäoikeuksien tulkinnat voivat olla.

Kiinteistöalalla tähän haasteeseen on tartuttu laatimalla yhdessä ohjeita ja suositeltavia menettelytapoja pelisääntöjen määrittelemiseksi, jotta hyvän tavan tulkintaa ei tarvitsisi hakea tuomioistuimesta. Yhteiset pelisäännöt kehittävät myös toimintaympäristöä paremmaksi ja karsivat alalta asiattomia toimijoita ja toimintatapoja.

Uusimpana tulokkaana hyvien tapojen rintamalla on ehdotus Hyväksi vuokravälitystavaksi toimitiloihin. Ehdotetun ohjeen tarkoituksena on luoda pelisääntöjä kohtuullisen tuoreeseen toimintaan, jossa toimijat kuvaavat valitsevaa tilannetta termeillä ”villi länsi” tai ”wild east”. Hyvän vuokravälitystavan tavoitteena on helpottaa eri osapuolten toimintaa, nostaa alan arvostusta, ammattimaisuutta ja karsia huonot toimintatavat markkinoilta. Tämä onnistuu vain kaikkien osapuolten – sijoittajien, käyttäjien ja välittäjien – yhteistyöllä ja yhteisillä pelisäännöillä, minkä vuoksi ehdotuksen laadinnassa on ollut mukana kaikkien edellä mainittujen ryhmien edustajia.

Ehdotuksessa Hyväksi vuokravälitystavaksi määritellään sinällään itsestään selviäkin asioita, kuten kirjallisen sopimuksen edellytystä, sopimuksen vähimmäissisältöä, lain noudattamista ja niinkin selvää asiaa kuin se, ettei kaksi osapuolta voi tehdä sopimusta siten, että samalla sopivat kolmannen maksavan palkkion. Hyvän vuokravälitystavan sisältö on parhaillaan kommentoitavana, ja voit käydä tutustumassa ehdotettuun sisältöön RAKLIN kotisivuilla. Muokataan yhdessä toimintatapoja niin, että olemme alana edelläkävijä hyvien tapojen noudattamisessa.

Tutustu ohjeluonnokseen ja kommentoi!