Tilaa elämälle

Ilpo Peltonen: Kerrostalojen korjaaminen palveluliiketoiminnaksi

06.10.14 /

Juuri päättyneellä kerrostalojen korjaaminen -klinikalla todettiin, että lähiöt ovat edelleen hyvä konsepti ja niitä tulee kehittää asukkaiden ja kaupungin yhteistyönä. Erityisesti kaivataan keinoja parantaa lähiöiden vetovoimaa, eli yksinkertaisesti ymmärtää, mikä saa asukkaat viihtymään ja uudet asukkaat valitsemaan kotinsa kerrostalolähiöstä. Alueen palvelut, viihtyisyys ja turvallisuus ovat avaintekijöitä, mutta asumisen kustannuksillakin on tässä merkittävä rooli.

Nyt korjausikäiset kerrostalot on rakennettu teollisesti ja tähän tulee päästä myös niiden korjaamisessa. Uudet korjausrakentamisen menetelmät avaavat merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia, kun toistuvuuteen perustuva jatkuva tuottavuuden parantaminen lyhentää merkittävästi asukkaille aiheutuvaa häiriötä, laskee korjausten työmenekkejä ja siten myös kustannuksia. Jos suunnitteluratkaisut räätälöidään kohdekohtaisesti, ei teollisen toiminnan tehokkuuteen päästä.

Klinikalla todettiin, että teolliseen korjaamiseen päästään kehittämällä palvelumalli, jossa palveluntuottaja tarjoaa tilaajan tarpeet täyttävää korjausratkaisua. Palvelujen kilpailuttaminen tulisi olla mahdollista hankesuunnitteluvaiheen tiedoilla, ilman lopullisia toteutussuunnitelmia. Jotta tämä taas olisi mahdollista, tulee kehittää tapoja, joiden avulla kiinteistönomistaja ennakoi tulevat korjaukset ja niiden vaikutukset asumisen kustannuksiin, sekä kokoaa palvelun kilpailuttamiseen tarvittavat määrätiedot. Riittävä määrä korjattavia kohteita on perusedellytys uuden liiketoiminnan kehittymiselle, mutta niistä ei varmasti ole pulaa, jos korjausten kustannustaso saadaan merkittävästi nykyistä alemmaksi.

Omistajien päätöksenteon tueksi tarvitaan työkaluja, jotka ohjaavat rakennuksen elinkaaren mittaiseen korjausten ennakointiin ja asumiskustannusten suunnitteluun. Korjausten vaihtoehtoiset tyyppiratkaisut mahdollistavat eri laajuisten ja hintaisten korjausratkaisujen valitsemisen asukkaiden maksukyvyn puitteissa, eikä kalliisiin hätäkorjauksiin jouduta. Kilpailuttamiseen tarvittavat määrätiedot on riittävällä tarkkuudella johdettavissa rakennuksen keskeisistä päämitoista tilastomatematiikan avulla. Tietomallit avaavat vielä laajempia mahdollisuuksia. Työkalut eivät ole itsetarkoitus, vaan hyvä keino ohjata erityisesti ei-ammattimaisia kiinteistönomistajia pitkäjänteiseen kiinteistöjohtamiseen, jossa isännöitsijöillä on salkunhoitajina suuri rooli. Päätöksenteko tulee olla helposti omaksuttaviin faktoihin perustuvaa ja riittävän suoraviivaista.

Meidän ammattilaisten on tehtävä tämä mahdolliseksi tuomalla omaa osaamistamme toimintatapojen kehittämiseen, ja avata perinteisten hankeprosessien vaihtoehdoksi ihan uusia mahdollisuuksia. Klinikan suosituksissa on konkreettisia askelia muutoksen aikaansaamiseksi. Julkaisemme loppuraportin klinikkasivuilla vielä tämän kuun aikana.

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä