Tilaa elämälle

Ilpo Peltonen: Oma koti kullan kallis – Miksi näin?

13.01.15 /

Rakentamisen ja korjaamisen kustannukset ovat herättäneet yhä kiivaampaa keskustelua ja suuressa osassa rakennuskannasta kustannustaso on jo saavuttanut asukkaiden maksukyvyn rajan. Nykyisen asuntokannan peruskorjaaminen ylittää monilla paikkakunnilla asunnon käyvän arvon. Uudisrakentamisessa myyntihinnat ovat vielä toistaiseksi nousseet kustannuksia nopeammin, mutta jo monilla alueilla, erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella, ei kysyntä enää nosta myyntihintoja ja uudiskohteita ei käynnistetä vaisun kysynnän ja korkeiden hintojen vuoksi. Onko kustannusten nousu sitten saavuttamassa jo lakipistettään? Rakennuskustannusindeksi on edelleen lievässä nousussa, tarjoushintaindeksissä on ollut jo näkyvissä laskua.

Rakennushankkeen kustannukset muodostuvat monista osatekijöistä, joihin vaikuttavat tiloissa harjoitettava toiminta, kuten esimerkiksi asuminen, tiloilta vaadittavat olosuhteet (sisäilma, valaistus, ääneneristys), rakennuspaikan olosuhteet, kaavan asettamat vaatimukset, valitut suunnitteluratkaisut, toteutusmuoto, riskienjako, rakentamisen vuodenaika sekä toteuttamisaikataulu.

Rakennushankkeen kustannuslaskelma koostuu useista osatekijöistä. Näitä ovat tontti- ja liittymäkustannukset, rakennuttajan kustannukset sekä suunnittelukustannukset, joihin vaikuttaa suunnittelutehtävien ja erikoissuunnittelun määrä, tarvittavat selvitykset ja tutkimukset. Suunnitelmien perusteella lasketaan hankkeen materiaalimenekit ottaen huomioon esivalmistus ja teolliset komponentit sekä toteutettavien rakennusosien työmenekit, asennus ja kokoonpano. Materiaalien ja töiden yksikköhintojen avulla saadaan hankkeelle kustannuslaskelma, johon lisätään vielä alihankinnat ja kertautuva katerakenne. Aikataulun pohjalta määräytyvät työmaan johtotehtävät, työmaapalvelut ja kalusto. Kustannuslaskelmaan lisätään vielä rakentamisen yleisjohto ja hallinto, yrityksen yleiskulut, riski ja kate sekä rahoituskulut.

Rakennushankkeen kustannuksissa jo noin 40 prosenttia on veroja ja veroluonteisia maksuja Rakennusteollisuus RT:n laskelmien mukaan. Autopaikoitus voi nostaa asuinkerrostalon neliöhintaa usealla sadalla eurolla ja rakennuspaikan huonojen pohjaolosuhteiden vaikutus voi olla samaa luokkaa. Asemakaavassa rakennuksen muotoon ja julkisivun pintarakenteisiin liittyvien vaatimusten vaikutus rakennuskustannuksiin on pienempi, mutta nekin saattavat nostaa rakennuskustannuksia jopa kymmenen prosenttia. Asemakaavoituksen kustannustietoisuutta on pystyttävä parantamaan hyvää kaupunkikuvaa kuitenkaan unohtamatta.

Missä sitten olisi varaa tehostaa toimintaa ja alentaa rakentamisen kustannuksia? Yksittäisten rakennusmääräysten kustannusvaikutus ei ole kovin suuri, mutta niiden yhteisvaikutus erityisesti peruskorjauksissa ja käyttötarkoitusten muutoksissa voi nousta merkittäväksi. Normitalkoiden anti jäi melko vähäiseksi ja seuraavalla hallituskaudella tämä tulisi ottaa jälleen kriittisesti tarkasteltavaksi. Uudistuvissa rakentamismääräyksissä tulisi löytää raja, jonka jälkeen voitaisiin valita, mitkä keskeisimmät vaatimukset tulisi täyttää ja mistä voitaisiin luopua.

Rakennusalan omassa kustannustehokkuudessa on myös parantamisen varaa. Rakennusmateriaalien hinnat eivät ole laskussa, joten rakennustyön tuottavuuden parantamisella on mahdollista laskea rakentamisen kustannuksia. Tämä edellyttää nykyistä parempaa yhteistoimintaa, määrätietoista suunnittelun ohjaamista ja rakentamisvaiheen töiden suunnittelua ja johtamista, jossa kaikilla hankkeen osapuolilla on parannettavaa. Osapuolten välillä sovellettavat kaupalliset mallit voivat kannustaa yhteistoimintaan ja tuottavuuden parantamiseen tai sitten ohjata hankkeen osapuolia vain varjelemaan omaa tulostaan. Tilaajan ratkaisuilla ja valinnoilla sekä hankkeiden ammattitaitoisella johtamisella on keskeinen merkitys.

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä