Tilaa elämälle

Johanna Aho: Keskustelu kaavoitus- ja lupamenettelyjen sujuvoittamisesta etenee

17.12.15 / Aho Johanna

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta keskeiset kirjaukset liittyvät pääasiallisesti sääntelyn purkuun. Tämä näkyy vahvasti myös RAKLIn toiminnassa ja töitä sen eteen, että nämä kirjaukset toteutuisivat tarkoituksenmukaisesti, tehdään jatkuvasti. Olen RAKLIn edustajana mukana ympäristöministeriön kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittamista käsittelevässä työryhmässä varmistamassa, että RAKLIn jäsenistön näkökulma tulee työssä otetuksi huomioon.

Kokouksia on syksyn aikana ollut melko tiiviisti, kuukauden välein. Keskustelua on käyty avoimesti ja eri kantoja on tuotu aktiivisesti esiin. Aivan helppoa ratkaisujen löytäminen ei tule olemaan, koska prosessien sujuminen on kiinni niin monesta osatekijästä. Siitä useat osallistujat ovat kuitenkin olleet yhtä mieltä, että nopeutta ja keveyttä tarvitaan lisää, mitta keinojen löytämiseen on vielä matkaa.

Kiinteistöjä omistavien RAKLIn jäsenten kannalta keskeisintä olisi saada vauhtia asemakaavaprosesseihin, jotta esimerkiksi käyttötarkoituksenmuutokset pystyttäisiin toteuttamaan ripeästi. Usein nämä rakennukset ovat maanneet tyhjillään muutenkin jo kauan, eikä tätä pitäisi enää yhtään pitkittää. Esimerkiksi eteneminen rakennusluvan poikkeamismenettelyllä on ehdottomasti kannatettavaa, ettei aina vaadittaisi asemakaavamuutosta. Tulevaisuuden kannalta tietysti päästäisiin helpommalla, jos käytettäisiin sallivampia ja monipuolisempia kaavamerkintöjä.

Yksi tärkeä yksityiskohta hallitusohjelmassa on ELYjen roolin muuttaminen konsultoivaksi ja niiden valitusoikeuden uudelleenmäärittely. On hyvä, jos menettelyjä tällä saralla kehitetään sujuvammaksi esimerkiksi poistamalla eri viranomaisten väliset, lakisääteiset neuvottelut kokeiluluontoisesti suurissa kaupungeissa. Hankkeiden kannalta usein on hankalaa, kun viranomaiset valittavat viranomaisten päätöksistä, eikä prosessi etene. ELY-uudistukset liittyvät käynnissä olevaan julkisen aluehallinnon järjestämisen yksinkertaistamisen selvitykseen.

Joustavuutta tarvitaan lisää myös rakentamismääräyskokoelmaan, jonka uudistamistyö on meneillään. Rakentamisen painopiste on siirtynyt uudisrakentamisesta korjaamiseen, ja tämä kehitys jatkuu. Pitää siis varmistaa, että meillä on käytössä riittävästi kevyitä ja fokusoituja käytäntöjä, jotta kaupunkiseutuja voidaan tehokkaasti uudistaa.

Elinvoimaisessa ja kasvavassa Suomessa rakennetun ympäristön pitää kehittyä jatkuvasti. Jämähtämällä tämä ei onnistu, vaan uudistusintoa ja -vauhtia pitää olla kaikilla ja kiinteistönomistajien investoinnit mahdollistaa. Tarvitaan rohkeutta, ei olemassa olevan ja totuttujen tapojen suojelemista.

Johanna Aho

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä